#รัฐมนตรีมนตรีว่ากระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายวราวุธ ศิลปอาชา มอบกำลังกระเช้ากำลังใจแด่นายรานนท์ ธนุอุ่น เคลือข่ายไฟป่า ที่ประสบอุบัติเหตุจากการดับไฟป่า

วันที่10 มีค.64 เวลา13.30 น. นายกมล นวลใย ผอ.ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่1เชียงใหม่ นำกระเช้าดอกไม้เป็นกำลังใจของท่าน รมว.ทส นายวราวุธ ศิลปอาชา ของท่านปลัดทส ของท่านอธิบดีกรมป่าไม้ และของผอ.สจป1ชม พร้อม”ซองน้ำใจรวมพลังของชาวทส.”เบื้องต้นมอบแด่ นายรานนท์ ธนุอุ่น ผช.ผู้ใหญ่บ้านหมู่15 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

สมาชิกเคลือข่ายไฟป่าและสมาชิก รสทป.ต.แม่วิน ที่ประสบอุบัติเหตุเนื่องจากการดับไฟป่า ตกภูเขาขาซ้ายแตกหัก และข้อมือแตกเมื่อ8 มีค.64 วันนี้ผอ.สจป1ชมได้นำสารความห่วงใยและกำลังใจจากท่านรมว.ทส ไปมอบให้แก่นายรานนท์ฯและครอบครัวซึ่งคอยต้อนรับ นายรานนท์ฯได้กล่าวขอบคุณและแจ้งว่าหากหายเป็นปรกติแล้วพร้อมจะกลับทำหน้าที่เคลือข่ายไฟป่าและสมาชิก

รสทป.เหมือนเดิน พร้อมฝากกำลังใจไปยังสมาชิก เคลือข่ายไฟป่าอื่นให้สู้กันต่อไป

Related posts