#รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อุทยานฯ ปางสีดา พร้อมปล่อยสัตว์ป่าคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ

วันที่ (10 มีนาคม 2564) เวลา 10.45 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส) และผู้บริหารกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรค และมอบแนวทางการพัฒนาปรับปรุงอุทยานแห่งชาติ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยวหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย

นายวราวุธ ได้กล่าวเน้นย้ำ ขอให้เจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ในเรื่องของการอนุรักษ์ป่า เพื่อให้เกิดความหวงแหนต่อผืนป่า และเมื่อป่าสมบูรณ์ อ่างเก็บน้ำก็จะมีน้ำอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งได้กล่าวให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทุ่มเทในการปฏิบัติงานและดูแลนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งหน่วยงานส่วนกลางทราบถึงความยากลำบาก และความเสียสละของทุกท่านในการทำเพื่อให้ทรัพยากรของประเทศคงความอุดมสมบูรณ์ รวมถึงการดูแลสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อกลับไปบอกต่อ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างยั่งยืนสืบไป

นอกจากนี้ รมว.ทส. ยังได้ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ทำการปล่อยสัตว์ป่า เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ตุ้มหูขาว และนกแก๊ก ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่อยู่ในการดูแลของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าช่องกล่ำบน จ.สระแก้ว เพื่อคืนความสมบูรณ์สู่ธรรมชาติ จากนั้น รมว.ทส. และคณะฯ ได้ร่วมเติมแร่ธาตุเพื่อเป็นการปรับปรุงดินโป่งให้เป็นแหล่งอาหารของผีเสื้อในธรรมชาติ และร่วมกิจกรรมการจัดการเชื้อเพลิง โดยรวบรวมเศษใบไม้จากป่ามาใส่เสวียนรอบต้นไม้ เพื่อให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยตามธรรมชาติ และเป็นการลดปัญหาการเกิดไฟป่าในพื้นที่อีกด้วย

Related posts