#ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรม​ที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลจำนวน 15 นาย บริจาคโลหิต​ให้แก่โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​

พันเอก ยอดธง สำราญ ผู้อำนวยการกองการสัตว์และเกษตรกรรม​ที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก นำกำลังพลจำนวน 15 นาย บริจาคโลหิต​ให้แก่โรงพยาบาล​มหาราช​นคร​เชียงใหม่​ โดยมี เทคนิคการแพทย์หญิงนิภาพรรณ ลี้ตระกูล หัวหน้างานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts