#📢 แจ้งข่าว เลื่อนวันแข่งขัน Lady Gassan Golf Open 2021 ครั้งที่ 6 เป็นวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ช็อทกันเวลา 12.30 น. ณ สนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ 🙏

กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ ⛳️

จัดการแข่งขัน
👩 LADY GASSAN GOLF OPEN 2021 #6
ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564
สนามกัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ
ออกรอบเวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
ค่าสมัครเข้าแข่งขัน : ท่านละ 1,000 บาท รวมค่ากรีนฟี แคคดี้ รถกอล์ฟนั่งเดี่ยว งานเลี้ยงอาหารค่ำ เครื่องดื่ม ถ้วยรางวัลและของรางวัลจับสลาก
📣การแข่งขัน :
ใช้การคิดคะแนนแบบ 36 System ในการตัดสินผลการแข่งขัน
คุณสมบัติของผู้แข่งขัน : นักกอล์ฟที่เข้าแข่งขันต้องเป็นผู้หญิง 👩
ถ้วยรางวัล – ประกาศนียบัตรการแข่งขัน :
1. ชนะเลิศประเภทบุคคล Overall Low Gross จำนวน 1 รางวัล
2. ชนะเลิศประเภทบุคคล
ไฟล์ท A (แต้มต่อ 0-12) จำนวน 3 รางวัล
ไฟล์ท B (แต้มต่อ 13-18) จำนวน 3 รางวัล
ไฟล์ท C (แต้มต่อ 19-24)
จำนวน 3 รางวัล
3.ชนะเลิศประเภทนักกอล์ฟอาวุโส (อายุ 50 ปี ขึ้นไป) จำนวน 3 รางวัล
4.ชนะเลิศประเภทนักกอล์ฟเยาวชน (อายุไม่เกิน 18 ปี) จำนวน 3 รางวัล
5. รางวัลบู้บี้ จำนวน 1 รางวัล
– รางวัลตีไกลพาร์ 5 จำนวน 2 รางวัล
– รางวัลตีใกล้ธงพาร์ 3 จำนวน 4 รางวัล
กติกาการแข่งขัน :
ใช้กฎซึ่งรับรอง R&A และ Local Rules ของสนามกอล์ฟ กัซซัน เลกาซี่ กอล์ฟ คลับ
การตัดสินและการประกาศผลการแข่งขัน :
ผู้ได้คะแนนสุทธิ (Net Score) น้อยที่สุดของแต่ละไฟลท์เป็นผู้ชนะ
– Low Gross ผู้ที่มีแต้มต่อมากกว่าเป็นผู้ชนะ
– Low Net ผู้ที่มีแต้มต่อน้อยกว่าเป็นผู้ชนะ
ทั้งสองกรณีหากแต้มต่อเท่ากันให้เปรียบเทียบคะแนนหลุมต่อหลุม ตั้งแต่หลุม 18 ของสนามย้อนกลับไป (Count Back) จนกว่าจะได้ผู้ชนะ ในกรณีที่มีการละเมิดการแข่งขัน
คณะกรรมการจะไม่พิจารณาการแข่งขันของบุคคลนั้น
หากมีการคัดค้านต้องแจ้งให้กรรมการทราบภายใน 30 นาที หลังสิ้นสุดการแข่งขัน
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ้นสุด
ประกาศผลในระหว่างงานเลี้ยง ณ ห้องจัดเลี้ยงของสนาม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📞
☎️กรีนฟี โปรช็อป : 053-921846, 081-7167711
☎️ฝ่ายขายและการตลาด : 053-921815, 083-5800146
📲Line ID : Gassangolf

Related posts