รอบทิศ สี่แคว”

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 31 ร่วมกับภาคีเครือข่าย ทั้ง 6 องค์กร เพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชน
 (9 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. พลตรี อดุลย์ ชมเย็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ“ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2564 โดยมี นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธี ฯ ณ ศูนย์ฝึก นศท.มทบ.31
                                                                                                                      *************************
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  นำทีมเข้าดูปัญหาภัยแล้ง วางแผนแก้ไขปัญหา ดูคลองท่าตะโก ก่อนเข้า อ. ตากฟ้า เดินดูคลอง แหล่งน้ำยันมืด
เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 9 มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์ุงิ้ว เลขานายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. และคณะช่าง เดินทางเข้าพื้นที่ อำเภอท่าตะโก อำเภอตากฟ้า หลายแห่ง เพื่อดูปัญหาภัยแล้ง ดูคลองส่งน้ำ ดูอ่างเก็บน้ำ เพื่อหาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ หลายจุด
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ เดินทางไปที่ วัดวังมหากร หมู่ 6 บ้านวังมหากร ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก โดยมี ดาบตำรวจเจน หมีทอง สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอท่าตะโก นางสาวพะเยาว์ ใจสำฤทธิ์ กำนันตำบลวังมหากรพร้อมกลุ่มชาวบ้าน อธิบายถึงสภาพปัญหา และขอให้ทางอบจ. นครสวรรค์ ช่วยลอกคลองท่าตะโก เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร รวมทั้ง ขอให้ช่วยทำที่เก็บน้ำ ตลอดรายทางของคลองท่าตะโก ซึ่งเป็นคลองที่คดเคี้ยว จะใช้ช่วงที่คดเคี้ยวบางช่วง
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ เดินทางไป ในพื้นที่เทศบาลตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า โดยมีนายเฉลิมชัย สวรรค์คณากร สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอตากฟ้า นางสาวนิตยา โพธิ์พิทักษ์ ปลัดเทศบาลรักษาการนายกเทศมนตรีตากฟ้า และกลุ่มชาวบ้าน แจ้งให้ทราบถึงความเดือดร้อน พร้อมทั้งนำพลตำรวจเอกสมศักดิ์และคณะ เดินทางไปที่วัดอุดมพร หมู่ 5 บ้านอุดมธัญญา เพื่อดูสระน้ำพื้นที่ 10 ไร่ โดยสระน้ำไม่มีน้ำที่จะนำมาใช้ดื่ม หรืออาบได้ มีแต่โคลนและมีกลิ่นเหม็น ชาวบ้านในพื้นที่ ขอให้ ทางอบจ. ช่วยขุดลอกสระน้ำ และทำทางน้ำ เพื่อหาน้ำลงมาเก็บไว้ในสระแห่งนี้ โดยปกติสระน้ำแห่งนี้ จะรับน้ำไหลบ่าในช่วงฤดูฝน จากบ้านหนองรั้ว โดยไม่มีลำคลองเชื่อมต่อ และอีกส่วนหนึ่ง ขอให้ทางอบจ. ช่วยขุดเจาะบ่อบาดาล และขอให้ช่วยเป่าบ่อบาดาลในพื้นที่ ตำบลอุดมธัญญาจำนวน 17 บ่อ ตำบลพุนกยูงอีก 13 บ่อ เนื่องจากบ่อบาดาลดังกล่าว สูบน้ำขึ้นมาได้ ในปริมาณที่น้อยลง
                                                                                                                             ****************************
ทศบาลนครนครสวรรค์จัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาลนครนครสวรรค์)
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุจินต์ ดาววีระกุล ประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครสวรรค์ ,ว่าที่ร้อยตรีประทีป อนันต์นาวี กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมในการอบรม เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (เทศบาลนครนครสวรรค์) ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลนครนครสวรรค์
                                                                                                                             ***************************
เทศบาลนครนครสวรรค์รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564
วันอังคารที่ 9 มีนาคม 2564 นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายสมิต เสริมนิภารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักการช่าง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับการตรวจประเมิน จากคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจประเมินพร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการปฏิบัติ ซึ่งลงพื้นที่ตรวจดูโครงการต่าง ๆ
                                                                                                                         *******************************
เกษตรนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
วันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นายกิตติพงษ์ คงศรีไพร นักวิชาการเกษตรชำนาญการตัวแทนจาก กลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม ร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ ปฏิบัติงานกับทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบรรพตพิสัย และอำเภอแม่วงก์ สหกรณ์การเกษตรศาลเจ้าไก่ต่อ จำกัด ผู้นำชุมชน ปราชญ์เกษตรกรชาวไร่อ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่มีกำหนดจัดในวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 📍 📍 ณ ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย และตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
                                                                                                                          *************************
ทำงานอย่างเข้มข้น เข้มแข็ง สะสางวางแผนนำเครื่องจักรกลลงพื้นที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งให

Related posts