คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดตัว 12 Platforms ขยายช่องทางการประชาสัมพันธ์ ส่งมอบข่าวสารและข้อมูลสาระสุขภาพ ตรงถึงมือคุณ

ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า Social Media นับเป็นช่องทางที่มีบทบาทสำคัญต่อการรับรู้ข่าวสารของคนในยุคปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วทุกมุมโลก สามารถรับส่งข้อมูลได้หลายรูปแบบ ด้วยศักยภาพในการสื่อสารที่รวดเร็ว ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและระยะทาง ทำให้เข้าถึงประชาชนผู้รับข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

จากแนวคิดการสื่อสารกับประชาชนในหลากหลายช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียดังกล่าว ทางคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะองค์กรแพทย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีภารกิจ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการ และ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย 4 ภารกิจดังกล่าว ทำให้มีกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร ที่หลากหลาย และต้องการช่องทางการรับสาร ที่เพิ่มขึ้น

คณะทำงานด้านสื่อสารองค์กร นำโดย ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ดูแลงานด้านสื่อสารองค์กร และ ผศ.นพ.จักรกริช ดิษธรรม ผู้ช่วยคณบดีฯ จึงได้ดำเนินการ เพิ่มช่องทาง การสื่อสารทางสื่อโซเชียลมีเดีย ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อการเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายที่มากขึ้น และช่องทางการรับสารที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ได้เปิดตัว 12 Platforms ยอดนิยม ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว อันได้แก่

1. Website
2. Line OA
3. Facebook
4. YouTube
5. Instagram
6. Twitter
7. Telegram
8. Blockdit
9. Clubhouse
10. Podcasts
11. Podbean
12. Soundcloud

โดยพิมพ์คำว่า “MedCMU” เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ด้านสุขภาพของคณะแพทยศาสตร์ มช. ผ่านการผลิตผลงานโดยคณะทำงานกลุ่มสื่อสารองค์กร อันได้แก่งานประชาสัมพันธ์ และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา(MTEC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยร่วมกันผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งมอบสาระ ความรู้ ความเคลื่อนไหวของคณะฯ ผ่าน 12 Platforms ดังกล่าว ส่งตรงถึงมือคุณ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

“ทุกข้อมูล ข่าวสาร จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่งตรงถึงมือคุณ” กับ 12 Platforms

🔎ค้นหาเราเพียงพิมพ์คำว่า MedCMU

ติดตามผ่านช่องทาง

Website : https://web.med.cmu.ac.th/index.php/th/allarticle/25-hilight-news/1037-12-platforms

Line OA : https://page.line.me/suandokhospital

Facebook : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3856897071015287&id=190910644280633

YouTube : https://youtu.be/qOVycrAmdec

Instagram : https://www.instagram.com/p/CMMHJo5gBiu/?igshid=1tnov486u918p

Twitter : https://twitter.com/medcmuofficial/status/1369183803810353153

Telegram : https://t.me/medcmu/54

Blockdit : https://www.blockdit.com/posts/604720099ca9280c2c01a799

Clubhouse : medcmu

Podcasts : https://podcasts.apple.com/th/podcast/medcmu/id1554091423?l=th#episodeGuid=tag%3Asoundcloud%2C2010%3Atracks%2F1002146638

Podbean : https://www.podbean.com/media/share/pb-nm28z-fd11de

Soundcloud : https://soundcloud.com/user-204368315/sound-12-platforms

#MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดทำโดย : กลุ่มสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตร์ศึกษา(MTEC) คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts