“รอบทิศ สี่แคว”

แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม ” ที่ว่างสร้างอาหาร” ตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหาร
👉วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ประธานเปิดกิจกรรม ต้นแบบ “ที่ว่างสร้างอาหาร” และ “ถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตามโครงการ “ครอบครัวมหาดไทย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม” โดยมีนางสุกัญญา ชุมอุปการ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
                                                                                                 *******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยกทีมเข้าวังมหากร หัวถนน อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์

เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 8 มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ.พร้อมด้วยคณะช่าง อบจ. เดินทางไปดูปัญหาภัยแล้งของชาวบ้านหลายแห่งในเขตอำเภอท่าตะโก  จ.นครสวรารค์

นายก อบจ.และคณะเข้าไปที่หมู่ 5 บ้านปากง่าม ตำบลวังมหากร อำเภอท่าตะโก โดยมีดาบตำรวจเจน หมีทอง สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอท่าตะโก นางพเยาว์ ใจสำริด กำนันตำบลวังมหากร นายมานัส ขานดำ นายกอบต.วังมหากร และกลุ่มชาวบ้าน รอพบนายกอบจ.เพื่อชี้แจงสภาพปัญหาในพื้นที่ โดยที่บ้านปากง่าม ตำบลวังมหากร เป็นพื้นที่ที่รับน้ำจากบึงบอระเพ็ด ที่ไหลมาตาม คลองท่าตะโก ที่มีความยาวกว่า 40 กิโลเมตร และไหลผ่านต่อไปยังอีกหลายหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลพนมเศษ ตำบลวังมหากร ตำบลหัวถนน ตำบลท่าตะโก แต่ปัจจุบันสภาพคลองส่งน้ำอยู่ในสภาพตื้นเขิน รก ชาวบ้านต้องการให้ทางอบจ. ช่วยขุดลอกคลองเป็นระยะทางยาว 3.5 กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหาในเบื้องต้นก่อน ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว ชาวบ้านขอให้มีการขุดลอกคลองท่าตะโกตลอดทั้งเส้นทาง

จากนั้น พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะ เดินทางไปที่ อ่างเก็บน้ำเขาแหลม ตำบลหัวถนน ซึ่งมีพื้นที่ 25 ไร่ มีนายสมจิตร พุ่มเจริญ นายกอบต.หัวถนนและกลุ่มชาวบ้านหัวถนน มารอพบนายกอบจ.เพื่อขอความช่วยเหลือ เนื่องจากสภาพอ่างเก็บน้ำเขาแหลมขณะนี้ อยู่ในสภาพแห้งแล้ง ไม่มีน้ำ ทำให้ชาวบ้าน หลายหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหัวถนน ได้รับความเดือดร้อน ทางกลุ่มชาวบ้านขอให้ทางอบจ. ช่วยขุดลอกอ่างเก็บน้ำเขาแหลม เพื่อให้มีความจุมากขึ้นและสามารถเก็บน้ำได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม

ต่อจากนั้นนายกอบจ.ได้เดินทางไปที่ หมู่ 2 บ้านหัวถนนใต้ ตำบลหัวถนน มีสระน้ำแห่งหนึ่งมีพื้นที่ประมาณ 8 ไร่เศษ แต่ในสระไม่มีน้ำมีแต่ป่าหญ้าขึ้นเต็มไปหมด ชาวบ้านขอให้ทางอบจ. ช่วยขุดลอกสระ ให้มีความลึกมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถเก็บน้ำ ได้เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม จะได้พอใช้ตลอดปี
***************************

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบของรางวัลแก่ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2564
📌วันนี้ (8 มีนาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลสลากกาชาดประจำปี 2564 พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกเหล่ากาชาด และผู้ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                            ********************************
เกษตรนครสวรรค์ ประชุมเกษตรแปลงใหญ่ฝรั่ง
☀️☀️วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเกษตรกรแปลงใหญ่ฝรั่ง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตร,อำเภอ เกษตรกรแปลงใหญ่ฝรั่ง จากหลายอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์ การจัดงานวันฝรั่งจังหวัดนครสวรรค์ การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการแปลง การบริหารจัดการน้ำภายในแปลง โรคพืชและแมลง การจัดการด้านตลาดของฝรั่งการแปรรูป การรวมกลุ่มของเกษตรกร ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้คำแนะนำปรึกษา และการจัดงานเทศกาลฝรั่งเมืองสี่แคว โดยมีผู้นำและเกษตรกรให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                   ***************************
โครงการชลประทานนครสวรรค์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
วันที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ มอบหมายให้นายวีระ ด่านสกุลเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ ชั้น 3 อาคาร 99 ปี หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรมชลประทาน สามเสน กทม.
                                                                                                                       ****************************
ปรับปรุงงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้รวดเร็ว ฉับไว ในการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชน ทุกท้องที่
นายณรงค์ พนมวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                            *************************
ฝ่ายปฎิบัติการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ขานรับนโยบายนนายก อบจ.นครสวรรค์ อย่างเข้มข้น ส่งเจ้าหน้าที่ทำงานอย่างด่วนจี๋ ในการแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะเรื่องน้ำ
นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                   *************************
“เลขาหมู” หนุ่มใหญ่ใจถึงพึ่งได้ ลงคลุกคลีพื้นที่่อย่างมุ่งมั่น ความเดือดร้อนของชาวบ้าน เป็นภาระอันยิ่งใหญ่ ผู้แทนท้องถิ่นต้องเร่งแก้ไข เอาใจประชาชน ไปเต็มร้อย ครับผม
นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                      ***************************
“เจ๊ใหญ่ ใจกว้าง” เรื่องงานไม่ต้องห่วง ทั้งลุยลงพื้นที่ พร้อมบริหารงานสำนักงานเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ “รองเปิ้ล”ขับเคลื่อนงานอย่างเป็นระบบ เพื่อรับใช้พี่น้องประชาชน อย่างมีคุณภาพ
นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                                     *****************************
ส่วนมดงานตังจริง เสียงจริง ไม่ทิ้งพื้นที่ “เลขาทอง” ขวัญใจพี่น้องประชาชน เร่งนำเครื่องจักรกล ลุยขุด เจาะ ลัดเลาะลำคลอง ช่วยเหลือชาวบ้านเรื่องน้ำ ตามนโยบายเร่งด่วน ของ”นายกฯพลตำรวจเอกสมศักดิ์” อย่างเร่งด่วน เยี่ยมเลยค่ะ
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                     *******************************
….ดร.พลกฤต หิรัณย์เศรณี. ประธานชมรมคนรักหนองปลิงและเจ้าของโปรเจ็ค”บ้านรมย์ธิรา” พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ อดุลย์ ศรีประทักษ์ นักธุรกิจชื่อดังจ.นครสวรรค์
และผอ.บุญนำ ศรีตะลหฤทัย กรรมการสหกร์ออมทรัพย์ครูนครสวรรค์. ณบ้านหนองปลิง วันก่อน…
                                                                                                          ************************************

 

******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมมณฑลทหารบกที่ 31 จัดอบรมปลุกจิตสำนึกรักชาติ ให้ข้าราชการ -เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

***********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าหนองปลิง ดูการขุดเจาะพบตาน้ำ ชาวบ้านเฮ เหมือนสวรรค์มาโปรด ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

**********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าชุมตาบง แก้ไขปัญหาแล้ง อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

*********************************

ธนิศา  (พัช) – อ.ชาติชาย -ครูเฉลิม   กระแซะ

Related posts