#คณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ สยามอยู่ดี กินดี , ชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ , บริษัทไทยเบฟ , ผลิตภัณฑ์ตราช้าง เปิดงานเดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน 2021″ มีประชาชนร่วมกิจกรรม 2000 คน

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 7 มีนาคม 64 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี นายสมศักดิ์ ฟุ้งศิริทรัพย์ ตัวแทน สยามอยู่ดี กินดี ในนามคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ นายสุเทพ สายทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนบริษัทไทยเบฟ ผลิตภัณฑ์ตราช้าง นายอำนาจ จงยศยิ่ง ประธานชมรมสื่อมวลชนอาวุโสเชียงใหม่ ร่วม เปิดการ เดิน – วิ่ง เทิดพระเกียรติ “เชียงใหม่มินิมาราธอน 2021” ในวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 มีประชาชน ชาวเชียงใหม่เข้าร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง ประมาณ 2,000 คน โดยคณะกรรมการจัดแข่งขัน ได้มอบเสื้อยืดสำหรับวิ่ง ให้ผู้เข้าร่วมงานวิ่งทุกคน สำหรับผู้ที่เข้าเส้นชัย จำนวน 130 คน แรกทั้งประเภท Funrun และ มินิมาราธอน จะได้รับหมวกตราสัญญลักษณ์ โดยพิธีเปิดไ้ด้มีการขับร้องเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน เพลงสามัคคีชุมนุม และเพลงสรรเสริมพระบารมี ตามลำดับ
สำหรับเส้นทาง การเดิน-วิ่ง มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร และระยะ Funrun 5.5 กิโลเมตร จุดปล่อยตัวในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ ไปยังห้วยตึงเฒ่า ผู้ที่วิ่งเข้าเส้นชัย 130 คนแรก ทั้งมินิมาราธอน 10 กม. และ ฟันรัน 5 กม. ได้รับหมวกสีเหลือตราสัญญาลักษณ์ ไว้เป็นที่ระลึกด้วย

Related posts