“รอบทิศ สี่แคว”

ตลาดเดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าศาลากลางจังหวัด ประชารัฐร่วมใจ จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2564 เริ่มอีกครั้ง 9 -11 มีนาคม 2564 นี้

มีของดีของใช้ของกินให้เลือกช็อปมากกว่า 70 ร้านค้า อาทิ อาหารชวนชิมอร่อยๆ พืชผัก ผลไม้เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ OTOP 3-5 ดาว สินค้าแฮนด์เมด ผ้าทอมือ บริการนวดคลายเส้น และอื่นๆ อีกมากมาย เปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 10.00 น.ถึง 21.00 น.ของทุกวัน พบกันที่ถนนหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ 9 ถึง 11 มีนาคม 2564 จัดโดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครสวรรค์ (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ และภาคีเครือข่าย

*********************************

“วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ ” 5 มีนาคม วันนักข่าว เปิดตัว “สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ” อดีตรัฐมนตรี,ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์,นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์,หน่วยงานภาครัฐ-เอกชน ร่วมแสดงความยินดี สื่อยุคใหม่ ทั่วไทย ทั่วโลก พร้อมรับใช้สังคมทุกระดับ

                     *************
ดร.ภิญโญ นิโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ,อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

***************************

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วรจังหวัดนครสวรรค์

*****************************

ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ทั้งภาครัฐ -เอกชน -สมาคม -ชมรมร่วมงานอย่างคับคั่ง สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ฯ พร้อมรับใช้สังคมด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค ทุกองค์กร

***************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมลุยดง ชุมตาบง แม่วงก์ ลาดยาว ดูขุดลอกคลอง ขยายอ่างเก็บน้ำ เชื่องคลองดงตาแวน คลองช้างแทง คลองน้ำขุ่น

เมื่อเวลา 12:30 น วันที่ 6 มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์งิ้ว เลขานายกอบจ. และคณะช่างจากกองช่างอบจนครสวรรค์ เข้าพื้นที่ 3 อำเภอ ชุมตาบงแม่วงก์ลาดยาว เพื่อดูปัญหาภัยแล้ง เร่งขุดลอกคลอง ขยายอ่างเก็บน้ำ หลายแห่งในหลายพื้นที่ดังนี้

จุดที่ 1 ที่บ้านหนองเตย หมู่ 1 ตำบลสร้อยละคร อำเภอลาดยาว ไปดูสภาพคลองดงตาแหวน ที่จะเชื่อมต่อ ไปถึงสระน้ำที่วัดศรีอุทุมพร ตำบลหนองกระโดน อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยคลองตาแวนรับน้ำมาจากคลองขุนลาด ไหลต่อไปถึงคลองวังม้า ไปลงจังหวัดอุทัยธานีอีกทางหนึ่ง มีนางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอลาดยาว พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ ดาวเรือง นายกอบต.สร้อยละคร นายประนอม สาระไกร นายกอบต.วังม้า บรรยายสภาพปัญหา ในพื้นที่และขอให้ทางอบจ.นครสวรรค์ช่วยขุดลอกคลองดงตาแวน เป็นระยะทาง 7 กิโลเมตร รวมทั้ง ทำบ่อพักให้น้ำตกตะกอน ในพื้นที่อีก 2 ไร่

จุดที่ 2 พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงค์และคณะ เดินทางไปดูคลองช้างแทง บ้านกระดานสองแผ่น หมู่ 3 ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จ.นครสวรรค์

โดยมีนายธีระพงศ์ โพนคร สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอชุมตาบงนายทูน โพนคร กำนันตำบลปางสวรรค์ พร้อมประชาชน บรรยายถึงสภาพปัญหา และขอให้ทางอบจ.นครสวรรค์ ช่วยขุดลอกคลองช้างแทงที่มีความยาวไปถึงตำบลห้วยน้ำหอมระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร พร้อมทำฝายน้ำล้น อีก 15 ฝาย เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และขุดลอกอ่างเก็บน้ำพื้นที่ 10 ไร่

****************************

สี่แรงแข็งขัน ฟันเฟืองขับเคลื่อนงานอย่างเข้มข้น ของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ให้ประชาชนทุกท้องถิ่นเมืองสี่แคว มีน้ำกิน น้ำใช้ และทำการเกษตรอย่างพอเพียง ขอตีมือให้ครับ

พล.ต.ต.วิฑูรย์  คลังพลอย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ , นายมานพ บุญผสม,นายเชิดพันธุ์ มาศรี ,นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

******************************

ทำงานอย่างเข้มแข็ง ลงทุกท้องที่ ประกบติด “นายกฯพลตำรวจเอกสมศักดิ์” ไม่เคยห่าง ร่วมแรงร่วมใจ แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน งานเร่งด่วนเรื่องน้ำ ที่ประชาชนประสบปัญหาแล้งซ้ำซากมาหลายปี

ร.ต.ท.พิทักษ์ พันงิ้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

******************************

ประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคเงินละเล็กละน้อยให้ผู้ป่วยติดเตียง. น.ส.วรยา พุ่มเพ็ชร “น้องนิ้ง” ศิษย์เก่าร.ร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม. รุ่น. 27 และเป็นนักศึกษาม.ราชภัฎนครสวรรค์ ประสบอุบัติเหตุรถตัดหน้าที่ห้างเดอะวอล์ค หลังจากช่วยงานตรุษจีนในการเล่นวงโยธวาทิต ปี 2561 ต้องผ่าตัดสมอง เป็นผู้ป่วยติดเตียงกว่า3 ปีแล้ว

ทั้งนี้ครอบครัวยากจนเนื่องคุณพ่อมีอาชีพรับจ้างคนเดียวคุณแม่ต้องดูแลน้องนิ้ง. ท่านผู้ใจบุญ ประสงค์จะช่วยเหลือน้องและครอบครับบริจาคเงินได้ที่ธนาคารกรุงไทย สาขานครสวรรค์ ชื่อคุณพ่อ นายฉัตรชัย พุ่มเพ็ชร์. เลขที่บัญชี 6050910766. เบอร์โทรคุณพ่อ. 0823959590....

***********************************

****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดูคลองช้างแทงบ้านกระดานสองแผ่น อ.ชุมตาบง จ.นครสวรรค์

***********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประธานเปิดประชุม ปศุสัตว์ประชุมโรคหมู ASF

********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดูสะพานสลัดไดแคบน้ำไหลผ่านน้อย อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์

*************************

ธนิศา  (พัช)  – อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม     กระแซะ

 

Related posts