“รอบทิศ สี่แคว”

ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
🥰วันที่  (3 มีนาคม 2564) เวลา 15.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำพื้นที่สระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาวฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                                             ******************************
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ทำ MOU 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด .  และเขตการศึกษา 6 จังหวัด
พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงศ์ นายก อบจ.นครสวรรค์.มอบหมาย นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายก อบจ.นครสวรรค์,ร่วม ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ร่วมกับ สิบเอกณรงค์ อยู่ปาน รอง นายก อบจ.กำแพงเพชร, นายศุภศักดิ์ โค้วคาศัย รอง นายก อบจ.ชัยนาท นายสุบิน ศรีบุศกร รองนายก อบจ.พิจิตร  ร่วมลงนาม ในส่วนหน่วยงานด้านการศึกษา ได้แก่ นายจันทบูรณ์ เขตการณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 นายอร่าม ใจการุณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กำแพงเพชร สิงห์บุรี อ่างทอง และ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ ชัยนาท อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร ที่ห้องประชุมชอนตะวัน ชั้น 4 อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
                                                                                                                                            ***************************
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เดินทางไปดูพื้นที่ ตำบลนาขอม อำเภอไพศาลี หาทางให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้และทำการเกษตร อย่างพอเพียง

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. และคณะ นำคณะเดินทางไปที่หมู่ 10 ตำบลนาขอมอำเภอไพศาลี โดยมีนายยสดา นิ่มมา สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอไพศาลี นำเข้าดูพื้นที่ และดูสภาพปัญหา ซึ่งในพื้นที่กลุ่มผู้นำชาวบ้าน ต้องการให้ทางอบจ.ช่วยขุดลอกคลองมีความยาวกว่า 500 เมตร รวมทั้งทำอ่างเก็บน้ำบนพื้นที่ 73 ไร่ เพื่อที่จะเก็บน้ำไว้ในฤดูน้ำหลาก สำหรับคลองที่จะขุดลอกนั้นจะเชื่อมต่อไปถึง อ่างท่าลอบ ตำบลวังน้ำลัด อำเภอไพศาลี ซึ่งมีระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร
โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ มอบหมายให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างและคณะช่างอบจ.เข้าพื้นที่ ศึกษาหาข้อมูล วางแผนดำเนินการรวมทั้งประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งชาวบ้านและอบต.ในพื้นที่เพื่อให้ชาวบ้านลงนามยินยอม หากผ่านที่ดินของใคร ต้องทำเรื่องยกที่ดินให้เพื่อเป็นที่สาธารณะ จะได้สามารถทำการขุดอ่างเก็บน้ำได้ รวมทั้งจะต้องขออนุญาตจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วย

******************************

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
วันที่  (3 มีนาคม 2564) เวลา 10.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของจังหวัดนครสวรรค์ ณ ห้องประชุม วนอุทยานเขาหลวง ตำบลหนองกรด อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                                  ****************************
รองผู้ว่าฯหญิงเก่ง คนขยัน ร่วมลงพื้นที่ โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการดำเนินงาน ให้พี่น้องประชาชน อยู่ดีมีสุข ทุกครัวเรือน
ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                   *******************************
นายตำรวจใหญ่ รุ่นเก๋า ชำนาญการดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน ร่วมแรงร่วมใจขจัดปํญหาความเดือดร้อนให้พี่น้องประชาชน ลงทุกพื้นที่ เคียงบ่าเคียงไหล่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ “นายกฯผู้มีความมุ่งมั่น” แก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านอย่างแทัจริง  โดยเฉพาะเรื่องน้ำ ชาวประชาเห็นแล้วประทับใจ
พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                      *****************************
ทำงานอย่างขยันขันแข็ง “รองนพ คมนุ่มลึก”  นั่งเซ็นงานจนค่ำมืดดึกดื่น เพื่อให้งานช่วยเหลือประชาชน ดำเนินไปด้วยความรวดเร็ว สนองนโยบายท่าน นายกฯอบจ.นครสวรรค์ อย่างเร่งรีบ ความทุกข์ของชาวบ้าน คืองานของเรา ต้องรีบแก้ไขอย่างเร่งด่วน
นายมานพ บุญผสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                          ************************
“เลขาทอง คนเก่ง” ขวัญใจชาวบ้าน เกาะติดพื้นที่ไม่ยอมกระพริบตา ติดตามการทำงานของเครื่องจักรกล ที่นายก อบจ.นครสวรรค์ สั่งลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ พี่ทองไม่มองข้าม ติดตามดูขุด เจาะ  ลัดเลาะริมคลอง นำน้ำให้ประชาชนได้กิน ได้ใช้และทำการเกษตร อย่างพอเพียง ให้ได้
นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                         ***********************************
เตรียมผลักดันการจัดตั้งค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์เต็มที่ สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์.
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมกายุทธศาสตร์จัดตั้งค่ายลูกเสือไปแล้ว อีกไม่นานลูกหลารบ้ทนเราจะได้ใช้ค่ายโดยไม่ต้องไปใช้ในต่างจังหวัด ต้องขอชื่นชมและเชียร์เต์มที่ครับ….
                                                                                                                                             *****************************
5 มีนาคม “วันนักข่าว” ทีมข่าวยุคใหม่ ทั่วไทย ทั่วโลก ผนึกกำลัง ขับเคลื่อนงานข่าว เต็มพิกัด
นายกิตติคุณ มั่นคงดี ฝ่ายข่าว ททบ 5 ผู้อำนวยการเจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ PM & MD NEWS TV
                                                                                                                 ***********************************
…….ขอแสดงความยินดีกับเยาวชนคนดีคนเก่งของโรงเรียนนครสวรรค์ “น้องครีม” นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ นักเรัยนชั้นม. 5 ที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับรางวัล”ยุวสตรีดีเด่น” ประจำปี 2564.
จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์. ทำเอาคุณพ่อ-คุณแม่และครอบครัวปลื้มใจและยินดียิ่งนัก…
                                                                                                                                             ******************************
                                                                                                                                      **************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  เข้าพื้นที่ แก้ปัญหาน้ำ ที่ตำบลนาขอม อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

*************************

**************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ข้าพื้นที่ ดูฝายบ้านถนนสุด  อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

*********************************

ธนิศา   (พช)  – อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม    กระแซะ

 

Related posts