“รอบทิศ สี่แคว”

จังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
วันที่ (2 มีนาคม 2564) เวลา 08.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน และประชาชน ร่วมพิธีฯ ซึ่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ได้จัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย และทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการช่าง รวมทั้งทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาฝีมือแรงงานของช่างไทยให้มีมาตรฐาน
                                                                                                                               ****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นำทีมดูธนาคารน้ำใต้ดิน เจาะบ่อบาดาลที่พุนกยูง ตากฟ้า ดูปัญหาน้ำที่นาขอม ไพศาลี เตรียมขุดลอกคลอง อ่าง ประสานผู้เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 2 มีนาคมนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. และคณะ เดินทางไป ศึกษาดูการทำธนาคารน้ำ ที่ตำบลพุนกยูงอำเภอตากฟ้า โดยมีนายเฉลิมชัย สวรรค์คณากรสมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอตากฟ้า นายนคร พิมพ์หนู นายกอบต.พุนกยูง ให้การต้อนรับและอธิบายถึงวิธีการดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

โดยที่ตำบลพุนกยูงขณะนี้มเหตุผลในการดำเนินการธนาคารน้ำที่ตำบลพุนกยูง เนื่องจากพื้นที่เป็นดินที่ไม่ซึมน้ำ เนื่องจากด้านล่างเป็นชั้นหิน จึงต้องอาศัยการขุดเจาะบ่อระบบเปิด โดยในช่วงฤดูน้ำหลากน้ำจะไหลลงไปในบ่อที่ขุดไว้และซึมเข้าสู่ชั้นใต้ดิน ถ้าหมดฤดูน้ำหลากก็จะอาศัยแกนโลกเหวี่ยงเพื่อดึงน้ำกลับมาใช้ ทางอบต.พุนกยูงมีการวางแผนดำเนินการในระยะ 2 ปีจะสามารถเห็นผลได้ และจะขยายระบบธนาคารน้ำใต้ดินให้ได้ 900 บ่อ เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในตำบลพุนกยูง

นอกจากนี้นายนคร พิมพ์หนู นายกอบต.พุนกยูง แจ้งว่าในเขตพื้นที่ตำบลพุนกยูง มีลำคลองเก่าอยู่ 3 สาย ในเขตหมู่ 8 คลองยาว 1 กม. หมู่ 9 คลองยาว 2 กิโลเมตรและหมู่ 10 คลองยาว 1 กิโลเมตร ทางอบต.ขอให้อบจ. ช่วยขุดลอกคลอง และทำฝายกั้นน้ำ ด้วย คลองที่หมู่ 8 ขอฝายกั้นน้ำ 2 ฝาย หมู่ 9 ขอ 4 ฝายและหมู่ 10 ขออีก 1 ฝาย เพื่อจะทำการกักเก็บน้ำไว้ในลำคลอง หากในช่วงฤดูน้ำหลากมีน้ำไหลมาก็จะสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ซึ่งทุกคลองขณะนี้น้ำแห้งหมด ต้องอาศัยการทำบ่อขนมครก แล้วเจอตาน้ำ ที่หมู่ 5 บ้านพุเลิศ อ.ตากฟ้า

ต่อจากนั้นพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์และคณะได้เดินทางไปดูการขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านในเขตตำบลพุนกยูง โดยนางสาวทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ได้นำคณะมาดำเนินการ ขุดเจาะบ่อบาดาลได้ 2 บ่อคือ
1.เจาะบ่อบาดาล ที่หมู่ 10 บ้านไผ่เจริญ ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า ได้ปริมาณน้ำ 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เจาะลึก 90 เมตร มีผู้ใช้น้ำ 35 ครัวเรือน 125 คน
2.เจาะบ่อบาดาล ที่หมู่ 1 บ้านชอนพลู ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า ได้ปริมาณน้ำ 7 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง เจาะลึก 80 เมตร ผู้ใช้น้ำ 30 ครัวเรือน 100 คน ที่บ่อนี้มีปริมาณน้ำมากพอและน้ำมีความใสสะอาด สามารถทำน้ำประปาได้

**********************************

ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ และเกษตรนครสวรรค์ ลงพื้นที่แปลงใหญ่ฝรั่งบ้านมะเกลือ
วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ นายธีระชาติ วิสมกา เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเกษตร,อำเภอ ลงพื้นที่เกษตรกรแปลงใหญ่ฝรั่ง หมู่ 10 ตำบลบ้านมะเกลือ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตรวจเยี่ยมแปลงฝรั่ง การวางแผนการผลิต การบริหารจัดการแปลง การบริหารจัดการน้ำภายในแปลง โรคพืชและแมลง การจัดการด้านตลาดของฝรั่งการแปรรูป การรวมกลุ่มของเกษตรกร ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เข้ามาให้คำแนะนำปรึกษา และการจัดงานเทศกาลฝรั่งเมืองสี่แคว โดยมีผู้นำและเกษตรกรให้ความร่วมมือ มีส่วนร่วมเป็นอย่างดี
                                                                                                                                           ****************************

ทีมงานปศุสัตว์ กระบือ วัว หมู ไก่ เป็ด แพะ แกะ เข้าพบพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ขอรับการสนับสนุน พร้อมส่งออก รับขยายฐานสู่ชาวบ้าน เพิ่มรายได้ เน้นไม่ปนเปื้อน

ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์พร้อมคณะร่วมกันให้การต้อนรับ นายสัตวแพทย์พิษณุ ตุลยวนิชย์ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ นายกิตติรัตน์ภัทรปรีชากุล สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอตาคลี พร้อมผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มการเลี้ยงสัตว์ ประกอบไปด้วยวัวเนื้อ วัวนม กระบือ แพะ แกะ ไก่ หมู ที่นำกระเช้ามาแสดงความยินดี

โดยทางปศุสัตว์จังหวัดได้รายงานถึงจำนวนของสัตว์เลี้ยง ที่แต่ละกลุ่มดำเนินการอยู่ รวมถึง ปริมาณผลผลิตและรายได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะมีทั้งผู้ที่ทำการเกษตร ทำนา ทำไร่และเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นการเลี้ยงเพื่อเสริมรายได้

นอกจากนี้ในด้านการชำแหละเพื่อส่งออก ทั้งไก่เนื้อ หมู แพะ แกะ มีการส่งออกไปยังประเทศจีน ประเทศเวียดนาม ประเทศลาว และจะทำการขยายพันธุ์ ด้วยการผสมวัวเนื้อพันธุ์พื้นเมืองของไทยกับวัวสายพันธุ์จากต่างประเทศ เพื่อให้ตัวจโตขึ้น มีน้ำหนักมากขึ้น คุณภาพดี เลี้ยงง่าย ขายดี ทนแดด ทนร้อน ซึ่งในด้านการตลาด ของวัว ถือว่ายังมีความต้องการอีกเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ประเทศจีนมีการจัดสร้างโรงชำแหละ 4 แห่ง ในเขตพื้นที่ 12 ปันนา สามารถจะชำแหละวัวได้ปีละเป็นล้านตัว

***************************

สามทหารเสือ อบจ. นครสวรรค์ กำลังสำคัญในการทำงานของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ประกอบด้วย นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นายเอกราช กะระกล ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายข้อมูล

*******************************

หญิงเก่ง เข้มในการทำงาน เชี่ยวชาญคลุกคลีวงการท้องถิ่นอย่างโชกโชน “รองเปิ้น” ผู้ชำนาญการท้องถิ่นทุกท้องที่ นั่งบริหารงานรองนายกฯ อบจ.นครสวรรค์ อย่างมีระบบ งานทุกอย่างเดินหน้า อย่างมีคุณภาพ

นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*****************************

เลขาคู่ใจ นายกฯอบจ.นครสวรรค์ ลงทุกพื้นที่ เคียงข้างไม่ยอมห่าง ติดตามเกาะติดข้อมูลความเดือดร้อนของชาวบ้าน นำเสนอหน่วยงานรับผิดชอบเร่งแก้ไขด่วน

ร.ต.ท.พิทักษ์ พันงิ้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

********************************

มุ่งมั่นทำงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง “ประธานหนุ่ย” เชิญ สจ.ติวเข้มนอกรอบ พร้อมให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ หลังลงพื้นที่ตามติดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พกข้มมูลความเดือดร้อนประชาชนเต็มกระเป๋า พร้อมให้ความช่วยเหลือทันที

นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (สจ.เขต อ.เมืองนครสวรรค์)

******************************

..เป็นนักบริหารการศึกษา ระดับคศ. 4 เชียวชาญ ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ขอแสดงความยินดีด้วยครับ…

***************************

…..ทนายไพศาล เรืองงาม ทนมยความชื่อดังจังหวัดนครสวรรค์ และผอ.ไพบูลน์ สิงห์โตทอง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกยไชยเหนือ

ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณแม่เฮี้ยม จิตรทรัพย์. มารดาผอ.เมธี จิตรทรัพย์ อดีตผอ.โรงเรัยนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ณ. เมรุวัดไพศาลี. วันก่อน…

**************************************

*********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพื้นที่ ดูธนาคารน้ำ บ่อขนมครก ตากฟ้า

***********************************

********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพื้นที่ ดูเจาะน้ำบาดาลตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

**************************

ธนิศา  (พัช)  – อ.ชาติชาย  – ครูเฉลิม      กระแซะ

*****************************

Related posts