#ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำผู้บริหารเข้าแสดงความยินดีกับ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายวุฒิชัย ม่วงมันผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นำผู้บริหารเข้าแสดงความยินดีกับ
นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องทำงาน สำนักงาน อบจ.เชียงใหม่ เช้านี้
วันที่1มีนาคม2564

Related posts