#มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ

คุณประสงค์ สุขขะนิวาสน์ รักษาการประธานมูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศลพร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท สมทบทุนเพื่อปรับปรุงอาคารผู้ป่วยหลวงปู่แหวน สุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี  ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารมงคล มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts