“รอบทิศ สี่แคว”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดนครสวรรค์
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางวิยดา พลับน้อย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๔ ณ วัดนครสวรรค์พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                       **************************
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. นครสวสวรรค์  เร่งแก้ปัญหาน้ำให้ประชาชนหนองบัวทั้งระะบบ  ลงทุนกว่า 30 ล้าน พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้ำ เพิ่มปริมาตรน้ำ เชื่อมทุกอ่าง ครบวงจร ยั่งยืน

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาอบจ. นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาอบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันงิ้ว เลขานุการนายกอบจ. เดินทางไปที่อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
 โดยมีนายขาว พัดศรี, นายเศรษฐา พันธุ์วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอหนองบัว เดินทางไปดูสระน้ำบ้านหนองแฟบ หมู่ 12 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว ซึ่งในสระยังมีน้ำ แต่สภาพสระค่อนข้างตื้นเขินและมีต้นไม้ขึ้นรอบสระ ทำให้สระเก็บน้ำได้น้อย ในการแก้ไขปัญหา ทางกองช่างอบจ.ได้สำรวจพื้นที่และ คำนวณถึงปริมาณน้ำ ที่จะต้องขุดลอกสระเพิ่มขึ้น ให้ประชาชน สามารถใช้น้ำได้เพียงพอ จะต้องขุดสระให้มีความกว้าง 110 เมตร ยาว 290 เมตร ลึก 3 เมตร คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ สระจะสามารถกักเก็บน้ำได้ 95,700 ลูกบาศก์เมตร ประชาชนหมู่ 12 หมู่ 3 ต.หนองกลับ จะได้มีน้ำใช้ทำประปาอย่างเพียงพอ
                                                                                                                     ***********************
รองผู้ว่าฯหญิงเดียวเมืองสี่แคว เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรชาวนครสวรรค์ ประสานทุกหน่วยงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่  เพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                       ************************************

กศน.เมืองนครสวรรค์ จัดทำโคก หนอง นา ศาสตร์พระราชา ตามหลักประชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่

นายปราโมทย์ มงคลอิทธิเวช ผู้อำรวยการ กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ เปิดเผยว่า กศน.อำเถอเมืองนครสวรรค์ พร้อมบุคลากร กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ ร่วมดำเนินการ โครงการ ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กศน.อำเภอเมืองนครสวรรค์ โดยมี นายจำนงค์ กล่อมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ จัดนักศึกษา กศน.กับผู้ที่สนใจมาเข้ารับการอบรม ศาสตร์พระราชา โคก หนอง นา โมเดล และศึกษาวิธีการ โคก หนอง นา โมเดล

*************************

เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เตือนเกษตรกรชาวไร่อ้อย รับมือหนอนกออ้อย  เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้อากาศแห้งแล้ง เตือนผู้ปลูกอ้อย ในระยะ แตกกอ

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

****************************

ทำงานอย่างมุ่งมั่น ค่ำมืดดึกดื่นก็ไม่หวั่น สนองนโยบายนายก อบจ.นครสวรรค์ อย่างเร่งรีบในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ให้พี่น้อง ประชาชน มีน้ำกิน น้ำใช้ และทำการเกษตร อย่างพอเพียง

นายมานพ บุญผสม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

***************************

หญิงเก่ง ใจกล้า “รองเปิ้ล”  เร่งขจัดปัญหาความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ขยันขันแข็ง ลงพื้นที่ตามติดพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกฯผู้มีความมุ่งมั่น แก้ไขปัญหาให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะเรื่องน้ำที่ประชาชน เกษตรกร ประสบปัญหาแล้งซ้ำซาก ทนลำบากมาหลายปี ยุคนี้ต้อง ลดหดหาย ชาวประชามีน้ำใช้ อย่างพอเพียง เยี่ยมเลย ค่ะ

นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

**********************************

“เลขา พิทักษ์ ” คนขยัน ใจถึงพึ่งได้ หนุ่มใหญ่คู่ใจนายกฯ อบจ.นครสวรรค์ ทุ่งเทสุดพลัง ลงทุกพื้นที่ตามติด ทุกสถานการณ์ ทุกปัญหาของชาวบ้านต้องเร่งแก้ไข ชาวประชาทุกท้องถิ่น ต้องอยู่ดีมีสุข

ร.ต.ท.พิทักษ์ พันธุ์งิ้ว เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*********************************

เปิดตัวอย่างเป็นทางการ “วันนักข่าว5มีนาคม” ทีมข่าวยุคใหม่ ทั่วไทย ทั่วโลก

นายกิตติคุณ มั่นคงดี ฝ่ายข่าว ททบ 5 ผู้อำนวยการเจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ PM & MD NEWS TV

                                                                                                                                    *****************************
….บรรทัดนี้ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกฤษณา บุญชื่น. ครูคศ.2 ชำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนนครสวรรค์
ที่ทำผลงานวิชาการ และได้รับการอนุมัติตำแหน่งเป็นครู. คศ. 3 ชำนาญการพิเศษ แล้วเมื่อวันก่อน ยินดีด้วยครับ…
                                                                                                                                          *************************
เมื่อวันที่ 28. กุมภาพันธ์ 2564 ชมรมนักปั่นสิงโตไปนครสวรรค์ ชมรมสาวบ้านแต้ ชมรมเสือสายวัง ทีมอินทรีย์ดำ ทีมจากจ.พิษณุโลก ทีมจากจ.พิจิตร รวมถึงชมรมคนรักหนองปลิง
ร่วมกันทำกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพและความรักสามัคคี จากบึงบอระเพ็ด-สถานีรถไฟ-อุทยานนกน้ำ-เขาทอง-พาสาน-บึงบอระเพ็ดมีนักปั่นร่วมกิจกรรมกว่า200 คน นับว่าประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย..
                                                                                                                 *****************************
                                                                                                            ******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะ ดูฝาย แก้ไขอ่างเก็บน้ำแม่วงก์  อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์

*************************

**************************

ธนิศา   (พัช)  –  อ.ชาติชาย  – ครูเฉลิม   กระแซะ

Related posts