#pm2.5 สูงที่ปากน้ำโพ กรมควบคุมมลพิษ ตรวจสอบอากาศที่นครสวรรค์ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัดค่า pm 2.5 สูง 60 ไมโครกรัมต่อลบม. งดเผาอ้อย ชวนใส่แมส

ที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ ในช่วงเช้าสภาพอากาศดูเหมือนมีหมอกปกคลุมไปทั่ว อากาศเย็นเล็กน้อย แต่มีรายงานเกี่ยวกับคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ ที่มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศ ในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ว่าจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเขตพื้นที่ตำบลปากน้ำโพอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พบว่ามีฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 มีค่าสูงถึง 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยสาเหตุ เกิดจากความกดอากาศและการเผาไร่อ้อย ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์มีพื้นที่ทำไร่อ้อยจำนวนมาก และช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเผาอ้อย เพื่อตัดอ้อยส่งเข้าโรงงานน้ำตาล

ในการแก้ไขปัญหาทางเบื้องต้น จังหวัดนครสวรรค์ได้มีประกาศประชาสัมพันธ์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยกันออกประกาศรณรงค์งดการเผาอ้อยเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพอากาศ

สำหรับการป้องกันแก้ไขประชาชนทั่วไป ควรจะต้องระมัดระวังสุขภาพ อาจมีอาการไอ หายใจลำบากระคายเคืองตา และควรงดการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันตนเอง
สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ต้องงดกิจกรรมกลางแจ้ง ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีอาการไอ หายใจไม่สะดวก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก หรือปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่ปกติ ควรจะต้องรีบพบแพทย์ ข้อแนะนำพิเศษคือ สมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันมลพิษ หากอยู่ในบ้านควรเปิดเครื่องฟอกอากาศ ต้องปิดหน้าต่างและงดออกกำลังกายนอกบ้าน
////

Related posts