“รอบทิศ สี่แคว”

กองทัพบกรวมพล “งานชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง” 25-28 กุมภาพันธ์ นี้

ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวงของเรา
ภายในงานยังมี สินค้าดี ราคาถูก และขนทัพบริการฟรีสำหรับประชาชน
อาทิ โรงครัวชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง,ตัดผมฟรี,ต้นกล้าฟรี
สุดพิเศษ กับกิจกรรม ธนาคารความดี ใครทำดี นำความดีมาแลกรางวัล

พลาดไม่ได้วันที่ 25 ถึง 28 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
ที่รวมของดี มาให้คุณ

*************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์  นายก อบจ.นครสวรรค์ได้เดินทางไปดูการสร้างฝายธารมะยม หมู่ 10 ตำบลวังซ่าน และอ่างเก็บน้ำ มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ เป็นอ่างที่อยู่ติดกับเขาแม่กระทู้ แต่สภาพอ่างมีน้ำเหลืออยู่น้อยมาก

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. และคณะช่างอบจ. เดินทางเข้าไปที่อำเภอแม่วงก์

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ เดินทางไปดูการสร้างฝายกักน้ำ ที่ฝายธารมะยม หมู่ 10 ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ ที่ฝายแห่งนี้พบกลุ่มชาวบ้านกำลังร่วมกันทำฝายกั้นน้ำ ซึ่งเป็นฝ่ายเรียงหิน เพื่อที่จะกักเก็บน้ำไว้ใข้ โดยต้นน้ำคือน้ำที่ไหลมาจากเขาแม่กระทู้ในฤดูฝน และคณะของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ได้เดินทางไปที่อ่างธารมะยม หมู่ 10 ตำบลวังซ่าน มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ เป็นอ่างที่อยู่ติดกับเขาแม่กระทู้ แต่สภาพอ่างมีน้ำเหลืออยู่น้อยมาก และมีต้นไม้ขึ้นรกเต็มไปหมดทราบปัญหาว่า อ่างนี้มีการขุดลอกแต่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ชาวบ้านในพื้นที่ขอให้ทางอบจ.ช่วยขุดลอกและแก้ไขปัญหาของอ่างที่ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้ น้ำซึมหายไปเกือบหมด

ในการแก้ไขปัญหา พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ มอบหมายให้นายนิมิต ยืนยงและคณะช่างเข้ามาทำการสำรวจในรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งศึกษาหาวิธีที่จะทำให้อ่างนี้สามารถกักเก็บน้ำได้ อาจใช้วิธีการตามแบบภูมิปัญญาไทยโบราณคือใช้โคลนผสมมูลวัวมูลควายยาที่พื้นก้นอ่าง หรืออาจจะใช้การปูพลาสติกก้นอ่างเพื่อแก้ไขปัญหา

*************************

รมช.ประภัตร​ ผุดโครงการปลูกพริกซุปเปอร์ฮอท ลุยแจก 100,000 กล้า นำร่อง จ.นครสวรรค์ ช่วยเกษตรกรสร้างรายได้สู้โควิด-19ณ​ อบต.กลางแดด​ อ.เมืองนครสวรรค์​ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรในพื้นที่ตําบลหนองกรด และตําบลกลางแดด อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ว่า รัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตระหนักและมีความเป็นห่วงเกษตรกร และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และผลกระทบจากภัยพิบัติ ทั้งอุทกภัยและภัยแล้ง ตลอดจนผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)

*************************

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม มอบทุนการศึกษา


25กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม เป็นประธาน มอบทุนการศึกษาโดยมี นายแพทย์ประสิทธิ์ พิทูรกิจจา นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู ได้มาร่วมมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
​ในการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ นักเรียนที่ได้รับทุนโดยการคัดเลือกจากครูที่ปรึกษาพิจารณาจากนักเรียนที่มีความประพฤติดี รับผิดชอบต่อการเรียน และครอบครัวมีรายได้น้อย ซึ่งงานแนะแนวได้รับมอบเงินทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินทุน และจากกองทุนเพื่อการศึกษาต่าง ๆ ที่เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาและให้โอกาสแก่นักเรียนด้วยดีมาโดยตลอด ในปีนี้มีผู้บริจาคเงินทุนและจากกองทุนการศึกษา โดย มีรายนามผู้บริจาคดังนี้

1. ดอกผลกองทุนนายแพทย์ประสิทธิ์​​ พิฑูรกิจจา 10 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท
2. ดอกผลกองทุนมลิวัลย์ อ้นสุวรรณ์ 2 ทุน เป็นเงิน 4,000 บาท
3. ผู้อำนวยการ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ 2 ทุน เป็นเงิน 4,000 บาท
4. ผู้อำนวยการจุไรรัตน์ มณีรัตน์ 5 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
5.บริษัทศรีสยาม จำหน่ายน้ำดื่มโรงเรียน 10 ทุน เป็นเบิน 10,000 บาท
6. คุณครูศรีกรุง อินทร์บรรลือ 5 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
7. รองผู้อำนวยการจินตนา พรมชัยชนะ 3 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท
8. คุณธัญญ์นรี ชัยภัทรภีรศรี 5 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
9. คุณเจริญศรี เมนกูล 2 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ดี เอ็น 5 ทุน เป็นเงิน 5,000 บาท
11. คุณอุษา รอดแสวง 19 ทุน 10,000 บาท
12. คุณครูจิตธิดา จรบุรี 2 ทุน เป็นเงิน 2,000 บาท
13. คุณครูเกวลี ชนะชัย 6 ทุน เป็นเงิน 6,000 บาท
14. คุณครูทิพวรรณ ชวนะรานนท์ 3 ทุน เป็นเงิน 3,000 บาท
​15. คุณครูสมจิตร เพ็ญวิจิตร 4 ทุน เป็นเงิน 4,000 บาท
16. เงินบริจาคเพื่อทุนการศึกษาจากสวัสดิการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จำนวน 44 ทุน เป็นเงิน 44,000 บาท
รวม 118 ทุน รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 118,000 บาท

***********************

ประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564

นายสุจินต์ ดาววีระกุล ประธานกรรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมประชุม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครนครสวรรค์ ครั้งที่ 3/2564 ณ ศูนย์ประสานงานการจัดการเลือกตั้งฯเทศบาลนครนครสวรรค์

*****************************

งานนันทนาการและกิจการพิเศษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา ได้นำนักเรียนจิตอาสามาทำความสะอาดบริเวณรอบวัด และเวลาต่อมา นำนักเรียนฟังธรรมะและเวียนเทียน

โดยมีนางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ วัดเทพสามัคคีธรรม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

************************

สมเป็นผู้แทนชาวบ้าน ขวัญใจประชาชนอย่างแท้จริง เข้มงานบริหารสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหวัดนครสวรรค์ พร้อมร่วมแรงร่วมใจ นายก อบจ.นครสวรรค์ มุ่งมั่นลงทุกพื้นที่ นำปัญหาของชาวบ้านเร่งแก้ไขด่วน เยี่ยมเลยครับ “ประธานหนุ่ย”

นายณรงค์ พนมวรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (สจ.เขต อ.เมืองนครสวรรค์)

*****************************

…ด้วยคุณงามความดีที่ได้ทำและฝากไว้ในวงการการศึกษามากมาย ผอ.พันศักดิ์ ศรีทอง อดีตผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนนครสวรรค์.

จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์2564 ที่ผ่านมา ยินดีด้วยครับ…

***********************

…..ด้วยผลงานวิชาการที่ส่งให้คณะกรรมการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้วทำให้”ครูนก” สมพิศ สบายแท้ ครูคศ. 2 ชำนาญการ โรงเรียนนครสวรรค์ ขยับตำแหน่งเป็น. ครูคศ. 3 ชำนาญการพิเศษ. สาขาภาษาต่างประเทศ

วันก่อนทำเอาเพื่อนฝูงญาติมิตรต่างปลื้มใจกันถ้วนหน้าทุกคน

***************************

สจ.รุ่นใหม่ ไฟแรงแซงทุกโค้ง สนองนโยบายการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างเร่งด่วน ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เร่งลงพื้น อย่างขยันขันแข็ง พบปัญหาประสานท้องที่แก้ไขทันที ต้องยกนิ้วให้ “เลขาหมู” ครับผม

นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (สจ.เขต อ.เมืองนครสวรรค์)

**************************

*********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าแม่วงก์ แก้ไขปัญหาแล้งให้ชาวบ้านมีน้ำกิน น้ำใช้ อย่างพอเพียง

************************

******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ยกทีมเข้า แม่เปิน ดูแก้ไขปัญหาแล้ง

*********************************

ธนิศา    (พัช)    – อ.ชาติชาย  – ครูเฉลิม       กระแซะ

Related posts