#โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 งานนันทนาการและกิจการพิเศษ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา

ได้นำนักเรียนจิตอาสามาทำความสะอาดบริเวณรอบวัด และเวลาต่อมา นำนักเรียนฟังธรรมะและเวียนเทียน โดยมีนางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ วัดเทพสามัคคีธรรม อ.เมือง จ.นครสวรรค์

Related posts