“รอบทิศ สี่แคว”

พิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และมอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี และมอบทุนมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์

****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิง นายก อบจ.นครสวรรค์ยกทีมเข้าดง แม่วงก์ แม่เปิน ดูปัญหาภัยแล้งหาทางแก้ไขปัญหา ส่งกองช่างสำรวจ หาวิธี ขุดลอกคลอง อ่าง ทำฝายกันน้ำ 6 ฝายแก้มลิง 2 อ่าง ทุ่มเกือบ 20 ล้าน แก้ไขปัญหาแล้งซ้ำซากอย่างเร่งด่วน ชาวบ้านดีใจแล้งซ้ำซากมาหลายปี ชื่นชมนายกฯ แก้ไขปัญหาทันที

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. และคณะช่างอบจ.นำคณะเดินทางไปที่ ดูปัญหา 2 แห่ง ที่บ้านแม่กะสี หมู่ 9 ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่เปิน โดยมีนายธีระพงษ์โพนคร สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอชุมตาบง นางสาวธนสรณ์ แสงอินทร์สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอแม่เปิน นางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอพร้อมด้วยนายประคอง คุณปทุม นายกอบต.แม่เปิน บรรยายสภาพปัญหาภัยแล้งในพื้นที่

โดยชาวบ้านขอให้ทางอบจ.ช่วยขุดลอกคลอง มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำจากคลองโพธิ์ เข้ามาเก็บไว้ที่แก้มลิง ที่สวนป่าแม่กะสี หมู่ 9 และขุดลอกคลองโพธิ์ถึงปางสักด้วย  รวมทั้งขอให้มีการขุดลอกอ่าง อีก 2 แห่ง พื้นที่ 6 ไร่และ 3 ไร่เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากขึ้น ชาวบ้านในพื้นที่จำนวน 14 หมู่บ้าน จะได้มีน้ำใช้ในระยะยาว

ในด้านการแก้ไขปัญหาพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกฯ มอบหมายให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นครสวรรค์ และคณะช่างทำการสำรวจ คำนวณ ค่าใช้จ่ายในการขุดลอกคลอง และในการขุดลอกขยายอ่าง โดยให้สมาชิกสภาอบจ.ในพื้นที่ประสานกับทางอบต. ร่วมตรวจสอบพื้นที่รวมทั้ง ให้มีการลงนามให้ความยินยอมของประชาชนเจ้าของพื้นที่ เพื่อส่งเรื่องขออนุญาตไปยังจังหวัดให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป รวมทั้งให้มีการลงหลักปักหมุด ให้ชัดเจนว่าจะทำการขุดลอกในพื้นที่บริเวณใด มีความกว้าง ยาวเท่าไหร่ ให้เร่งทำทันที

************************

มทบ.31 จัดกิจกรรม “ชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง” 25-28 กุมภาพันธ์2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.00 น. พลตรี อดุลย์ ชมเย็น ผบ.มทบ.31 เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “ชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง” พร้อมด้วยแขก ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าค่ายจิรประวัติ ตามนโยบายในการปฏิบัติงาน ของผู้บัญชาการทหารบกที่มอบให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก และกำลังพลทุกนายต้องยึดถือโดยมีแนวความคิดในการปฏิบัติงาน 3 ประการ คือ “พิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” กล่าวคือ กองทัพบกจะให้ความสำคัญและความเร่งด่วนสูงสุดในการพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ จะต้องใช้ศักยภาพของกองทัพในการดูแลประชาชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ

****************************

ลุยงานทุกท้องที่ตามที่ได้รับมอบหมาย รองผู้ว่าฯ หญิงเก่ง เมืองสี่แคว เร่งบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน ตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย

ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

**************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายผู้บริหาร ร่วมงานวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อเทพารักษ์ ณ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ – เจ้าแม่ทับทิม ตแควใหญ่ ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ,นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์,นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

**************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมาย รองนายก อบจ.นครสวรรค์ วันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อ เจ้าแม่ชุมแสง ประจำปี 2564 ณ ศาลชั่วคราวเจ้าพ่อ เจ้าแม่ชุมแสง อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ 

นายเชิดพันธุ์ มาศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

******************************

…ชมรมคนรักหนองปลิงทอดผ้าป่าได้เงินทำบุญกว่า 3 แสนบาท

 


นำโดย ดร.พลกฤต หิรัณย์เศรณี ประธานชมรมคนรักหนองปลิง. และนาวาเอก(พิเศษ)อำนวย ปานทรัพย์ ที่ปรึกษาชมรมคนรักหนองปลิงพร้อมสมาชิกชมรมฯและประชาชนร่วมทำบุญรายได้ขยายประซุ้มประตูทางเข้าวัดหนองปลิง ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ…

***************************

…..ในงานทอดผ้าป่าสามัคคีการกุศล. ณ วัดหนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีชมรมจิตอาสาร้องเพลงผู้สูงวัยอุทยานสวรรค์

นำนักร้องกิตติมศักดิ์มาขับกล่อมตลอดงานสร้างความสุขความบันเทิงกับพุทธศาสนิกชนที่มาทำบุญ ได้บุญถ้วนหน้าทุกคน……

****************************

****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมร่วม สจ.เขต อ.หนองบัว วางแผนขุดลอก เดินท่อเชื่อมอ่าง แก้แล้ง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

*****************************

******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประธานมอบรางวัลภาพบึงบอระเพ็ด

**********************

ธนิศา (พัช)  – อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม   กระแซะ

 

Related posts