“รอบทิศ สี่แคว”

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” (จังหวัดเคลื่อนที่) ในพื้นที่อำเภอตากฟ้า
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการดำเนินงานในพื้นที่ ณ วัดพุนาค ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
                                                                                                            **********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองคฮการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ยกทีมเข้าดง แม่วงก์ แม่เปิน ดูปัญหาภัยแล้งหาทางแก้ไขปัญหา ส่งกองช่างสำรวจ หาวิธี ขุดลอกคลอง อ่าง ทุ่มเกือบ 20 ล้าน

เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยพลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายกอบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างอบจ. และคณะช่างอบจ. เดินทางเข้าไปที่อำเภอแม่วงก์โดยจุดแรกไปดูฝายยายไข่ ตำบลวังซ่าน อำเภอแม่วงก์ ซึ่งรับน้ำมาจากคลองม่วง

โดยเหนือฝายมีน้ำแต่หลังฝายไม่มีน้ำ ต้องใช้การสูบน้ำข้ามฝาย เพื่อนำมาไว้ใช้ทำการเกษตร ที่ฝายยายไข่มีนายชัยพร พรหมมารักษ์ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอแม่วงก์ นางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอลาดยาว นำเข้าดูพื้นที่และบรรยายสภาพปัญหาในพื้นที่

โดยชาวบ้านขอให้ทางอบจ.ช่วยทำการขุดลอกลำคลองเหนือฝายให้กว้างและลึกลงไปอีก คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 10 ไร่ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ มอบหมายให้นายนิมิต ยืนยง และคณะช่างมาทำการสำรวจ วางผัง และคิดคำนวณพื้นที่ที่จะต้องขุดลอกรวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายในการขุดลอก

*****************************

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดพุนาค ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ภายในงานมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปให้บริการประชาชน ทั้งด้านอาชีพ สาธารณสุข การจัดหางาน การจำหน่ายสินค้าราคาถูก สินค้าชุมชน โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

**************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วม สจ. เขตหนองบัว กองช่าง วางผัง ทำแผนที่พร้อมดันเข้าแผนงบประมาณ ขอสภาฯอนุมัติ ขุดลอก เดินท่อเชื่อมอ่าง แก้แล้งหนองบัว

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 25 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายเศรษฐา พันธุ์วิริยะพงษ์ สมาชิกสภาอบจ.เขตอำเภอหนองบัว นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นครสวรรค์ และคณะช่างอบจ.ประชุมร่วมกัน เพื่อตรวจติดตามการวางผังอ่างเก็บน้ำ เส้นทางน้ำของอำเภอหนองบัว เพื่อจัดทำเป็นโครงการ นำเข้าสู่แผนงบประมาณและเตรียมนำเสนอเข้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ ประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอำเภอหนองบัวอย่างถาวรและยั่งยืน

******************************

ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เป็นกรรมการประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์

วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2564 นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เป็นกรรมการประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ พร้อมด้วย ผอ.สาคร คล้ายแท้ และคุณครูจันทนา สอนกองแดง หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ขอชื่นชมคุณครูที่มีความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความพร้อมเหมาะสมที่จะเป็นครูที่มีคุณภาพต่อไป

****************************

…ต้องขอแสดงความยินดีกับข้าราชการโรงเรียนนครสวรรค์ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 3 ราย

ประกอบด้วย ดร.จงกล เดชปั้น ผอ.ร.ร.นครสวรรค์. นายพันศักดิ์. ศรีทอง. อดีตผอ.ร.ร.นครสวรรค์. และนางณฐนันท์ หล่อสมฤดี ครูเชี่ยวชาญร.ร.นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นับเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองและครอบครัวอย่างยิ่ง. ยินดีด้วยครับ…..

***************************

วันมาฆะบูชา ตรงกับวันที่26 กุมภาพันธ์ 2564. วัดหนองปลิง ร่วมกับชมรมคนรักหนองปลิงร่วมกันทอดผ้าป่าการกุศลรายได้เพิ่อขยายประตูทางเข้าวัดให้ดียิ่งขึน

โดยมีชมรมจิตอาสาร้องเพลงทีมผู้สูงวัยมาขับกล่อมสร้างสีสรรพ์ให้งานครึกครื้น ซึ่งได้รับการบริจาคเสื้อทีมมาจากพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ผู้ใหญ่ใจดีมอบให้วันก่อน…

****************************

สองแรงแข็งขัน ร่วมแรงร่วมใจ เร่งพัฒนางานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างทันท่วงที ใช้เวลาว่างร่วมลงพื้นที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้าน เยี่ยมเลยครับ

******************************

สจ.หญิงเก่งตัวเล็ก ใจใหญ่ มุ่งมั่นสร้างสรรค์  ค้นหาเบาะแส สร้างแหล่งน้ำให้ชาวบ้าน มีน้ำกิน น้ำใช้ และทำการเกษตร นำพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่เร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน อย่างเร่งด่วน

นางสาวชุติมา เสรีรัฐ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอลาดยาว

*************************

*************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมประธานสภาฯ ผู้บริหาร แก้ไขปัญหาเรื่องภัยแล้ง อย่างเร่งด่วน ดูแหล่งเก็บน้ำหนองบัว 6จุด ทุ่ม 30 ล้าน

*****************************

**************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ประชุม 8 สจ เมือง ทุ่ม 50 ล้าน พัฒนาบึงบอระเพ็ด

****************************

ธนิศา  (พัช)   – อ.ชาติชาย  – ครูเฉลิม     กระแซะ 

 

 

 

 

Related posts