นครสวรรค์ /// ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ วัดวังใหญ่

เมื่อ ๒๕๐๗๐๐ เม.ย.๖๐ หมู่ รส.ประจำ อ.ชุมแสง ร้อย รส. ที่ ๑ (มทบ.๓๑) จว.น.ว. ได้เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม) ณ วัดวังใหญ่ ม. ๙ ต.ท่าไม้ อ.ชุมแสง จว.น.ว.มี  นายพรรังสรรค์  มงคลประสิทธิ์ นอภ.ชุมแสงเป็นประธาน  นำ หน.ส่วนราชการ ใน อ.ชุมแสงและกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.พันลาน เข้าร่วม ทำบุญ และประชาสัมพันธ์ นโยบาย ที่สำคัญของรัฐบาลให้ประชนในพื้นที่ได้รับทราบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  ๒๐๐ คน

ภาพ/ข่าว    ร้อย รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑)

มนตรี มั่นคงดี  ผอ.สำนักข่าวภูมิภาคมวลชนออนไลน์นิวส์

 

Related posts