“รอบทิศ สี่แคว”

จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2564 เพื่อติดตามสถานการณ์ และพิจารณาแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
วันนี้ (23 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 15.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งที่ 7/2564 ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีการติดตามสถานการณ์ และพิจารณาแผนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดังนี้ การขออนุญาตจัดกิจกรรมงานต่างๆ ให้ผู้จัดกิจกรรมนั้นๆที่มีคนมาร่วมงานเกิน 500 คนขึ้นไป ต้องขออนุญาตจัดงานนั้นๆกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                    ****************************

นายก อบจ.นครสวรรค์ ประธานเปิดแจ้งบัญชีทรัพย์สิน ปปช. ประชุม สจ.ให้เร่งนำเครื่องจักรที่ฮับออกทำงาน ช่วยชาวบ้าน ขุดลอก ขยายคลอง อ่าง แก้มลิง จัดสรรทุกเขตเท่าๆกัน ที่เหลือขอได้ แต่ต้องน้ำเท่านั้น

เมื่อเวลา 09:00 น วันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ที่หอประชุมสภาอบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ เป็นประธาน เปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยก่อนพิธีเปิด พลตำรวจสมศักดิ์  จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ได้จัดประชุมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โดยได้เน้นย้ำในเรื่องของเครื่องจักร เครื่องมือ ที่ทางอบจ.จัดส่งไปอยู่ตามฮับ ที่ อตบ.ต่างๆ

ทั้งนี้พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกอบจ.นครสวรรค์ . ต้องการให้สมาชิกสภาอบจ.ประสานงานกับอบต.ในพื้นที่เพื่อดูแลแก้ไขปัญหาของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาน้ำ คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำ ที่จะต้องมีการขุดลอก หรือมีการขยาย หรือมีการปรับระดับ นายก อบจ.เน้นย้ำสมาชิกสภา อบจ. ให้รีบนำเครื่องมือออกมาปฏิบัติการทันที โดยให้ทางอบต.ในพื้นที่สนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณค่าน้ำมัน

สำหรับในกรณีเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำนั้น จะมีเส้นทางน้ำตั้งแต่ต้นทางคือ เขตอำเภอชุมตาบง อำเภอแม่วงก์ อำเภอ แม่เปินและอำเภอลาดยาว ที่จะไหลต่อกันมาตามคลอง ส่งต่อเนื่องมายังอำเภอบรรพตพิสัยอำเภอชุมแสง อำเภอเมือง อำเภอโกรกพระ และส่วนหนึ่งจากอำเภอไพศาลี อำเถอหนองบัว อำเภอท่าตะโกเข้าสู่อำเภอเมือง ไหลลงบึงบอระเพ็ด โดยให้สมาชิกสภาอบจ.ในทุกพื้นที่ประสานงานกันตั้งแต่ต้นน้ำ ทำการขุดลอกทางน้ำ ขยายทางน้ำมาจนถึงกลางน้ำและไล่ไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อให้สามารถรองรับน้ำในช่วงฤดูฝนที่จะมาถึงหรือฤดูน้ำหลากครั้งหน้าได้

**********************************

ประสานงานท้องถิ่น ดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกท้องที่เหมือนญาติมิตร โดยเฉพาะปัญหาเรื่องน้ำต้องเร่งช่วยเหลือด่วน ให้ชาวบ้าน เกษตรกร มีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร อย่างพอเพียง

ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

*********************************

นายตำรวจใหญ่หัวใจประชาชน ประสบการณ์เหลือล้น ทุุ่มเทสุดกำลัง ร่วมแรงร่วมใจ “นายกฯพลตำรวจเอกสมศักดิ์” ลงทุกพื้นที่เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับชาวบ้าน  ชาวประชาเห็นทำงานแล้วชื่นใจ ครับผม

พล.ต.ต.วิฑูรย์  คลังพลอย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*******************************.

รองนายกองค์การบริหารจังหวัดนครสวรรค์ คนเก่ง เข้มกฎหมาย วางระบบการทำงานให้มีระบบ ถูกต้องเป็นธรรม ตามนโยบายนายก อบจ.นครสวรรค์ ที่ต้องทำงานอย่างเข้มข้น แต่ไม่เคลียด เป็นธรรม การพัฒนารุดหน้า เพื่อพี่น้องประชาชน อยู่ดีมีสุข

นายเชิดพันธุ์  มาศรี รองนยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และคณะเดินทางมาที่ บ้านเขารังหมู่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อติดตามดูการขุดลอกคลองและการขุดหาน้ำในพื้นที่บ้านเขารัง หมู่ 4 เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งมาเป็นเวลา 3-4 ปีติดต่อกัน

จากการติดตามผลของคณธพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  พบว่าการขุดลอกคลองได้ขุดลอกมีความลึกเกือบ 10 เมตร ในบางพื้นที่ ขุดไปก็ยังไม่พบตาน้ำ ไม่มีน้ำและขุดจนถึงชั้นหินดาน ซึ่งเป็นหินแข็งโดยรถแม็คโครไม่สามารถจกทะลุผ่านหินดานนี้ไปได้ ในอีกส่วนหนึ่ง ทางอบจ.ส่งรถแม็คโครเข้ามาขุดทำบ่อขนมครก ในคลองโดยขุดให้ลึกจากก้นคลองเดิมลงไปอีก พบว่าหลายที่เริ่มมีน้ำไหลซึมออกมาและมีน้ำท่วมในบ่อขนมครกแสดงว่า มีตาน้ำในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งทางอบต.หนองปลิง จะดำเนินการ สูบน้ำขึ้นถังส่ง เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้าน ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภค และในส่วนอื่นที่ อยู่ในพื้นที่บ้านเขารังหมู่ 4 ตำบลหนองปลิง ทางอบจ.ก็จะยังทำการขุดลอกคลองและทำบ่อขนมครกเพิ่มเติมอีกเพื่อให้ได้น้ำที่มีปริมาณน้ำมากเพียงพอที่จะใช้ได้ให้ประชาชนทั้งหมู่บ้านต่อไป

*****************************

ผอ. สมชาย สมรภูมิ คณะกรรมการบริหารชมรมคนรักหนองปลิงประชาสัมพันธ์มาว่าวัดหนองปลิงร่วมกับชมรมคนรักหนองปลิงจัดทอดผ้าป่าการกุศลรายได้

เพื่อขยายประตูทางเข้าวัดในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์. 2564 นี้เวลา. 10.00 น. เป็นต้นไป. จึงขอเชิญชวนผู้ใจบุญร่วมทำบุญร่วมกัน สนใจโอนเงินใส่บัญชี. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา. เลขที่บัญชี 771-1-025648…

*************************************

…..เฉลิม รอดหลงพร้อมกลุ่มเพื่อนชมรมจิตอาสาพร้อมกลุ่มเพื่อนพี่ปรีดา พี่นิทรา และน้องยุมอบวัตถุมงคลหลวงปู่ศุข

ให้พันเอกรัษฎา. พลอยโสภณ อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมหารและคุณนายเจนเน็ต สุกานดา พลอยโสภณ. เป็นผู้รับเนื่องในโอกาสทำห้องเพลงใหม่…

**********************************

*****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ดูฝ่ายแก้มลิงบ้านดอนยาว   อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์

************************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพื้นที่สำโรงชัย อ.ไพศาลี ดูสระแห้ง เร่งแก้ไข

         *********************
ธนิศา (พัช).  – อ.ชาติชาย.     กระแซะ

IMG_7990

 

Related posts