“รอบทิศ สี่แคว”

ส.ป.ก. นครสวรรค์ จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) แก่เกษตรกรอำเภอชุมตาบง
❤วันที่ (22 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 15.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปางสวรรค์ อ.ชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                     *********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ดูแผนที่น้ำ เตรียมจัดทำสระ ลอกคลองแก้แล้งไพศาลี ท่าตะโก ระดมหาเครื่องจักรกล รถบรรทุกดิน รถน้ำ พร้อมสนับสนุนการทำงาน

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 22 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงานแผนบริหารจัดการน้ำ ประกอบด้วย นายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ.นครสวรรค์ นางสาวแก้วตา มะระยงค์ เลขานายก อบจ. ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์ุงิ้ว เลขานายก อบจ. นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ในการประชุม พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้พูดถึงแหล่งน้ำที่จะต้องได้รับการขุดลอก รวมทั้งมีการขุดสระเพิ่มเติมอีก 5 แห่ง ในพื้นที่ตำบลวังน้ำลัดอำเภอไพศาลีจำนวน 2 สระ ในพื้นที่ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก 1 สระ และในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยอีก 2 สระ

********************************

กองทัพบกรวมพล “งานชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง”  วันที่ 25 ถึง 28 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
✅ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวงของเรา
✅ภายในงานยังมี สินค้าดี ราคาถูก และขนทัพบริการฟรีสำหรับประชาชน
อาทิ โรงครัวชุมชนสัมพันธ์เพื่อความมั่นคง,ตัดผมฟรี,ต้นกล้าฟรี
สุดพิเศษ กับกิจกรรม ธนาคารความดี ใครทำดี นำความดีมาแลกรางวัล
✴พลาดไม่ได้วันที่ 25 ถึง 28 กุมภาพันธ์ นี้ ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายจิรประวัติ จังหวัดนครสวรรค์
ที่รวมของดี มาให้คุณ
💟ด้วยความห่วงใยผู้เข้าชมต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
และผ่านการคัดกรองตามมาตราการ สคบ.กำหนด
                                                                                                                   ***************************
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน สนับสนุนส่งเสริมการศึกษา สร้างเยาวชนให้มีอนาคต บุคลากรที่ดีมีคุณภาพให้กับประเทศชาติ
                                                                                                                        ************************
ชมรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นนครสวรรค์ โดย นายพิษณุ สหัสธรรมรังษี ปลัดเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ ประธานชมรมและคณะกรรมการ
ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
                                                                                                                                             ****************************
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ หญิงเดียว เด็ดเดี่ยวเข้มแข็ง ไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอก ลงทุกพื้นที่ตามติด “นายกฯพลตำรวจเอกสมศักดิ์” เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ให้ชาวบ้านทุกท้องถิ่น บุกป่าลุยทุ่ง ก็ไม่หวั่น ชาวบ้านเห็นแล้วประทับใจค่ะ
นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                     ******************************
……..ผลักดันการสร้างค่ายลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์เพื่อนเด็กและเยาวชน สิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการเรียบร้อยแล้ว โดยมี นาวาเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์. เป็นประธานคณะกรรมการ นับเป็นเรื่องดีครับ เด็กและเยาวชนบ้านเราไม่ต้องไปเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารีไกลๆอีกต่อไป…
                                                                                                                 *******************************
สจ.หนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงแห่งลุ่มแม่น้ำปิง ลุยทุกพื้นที่ เสาะหาปัญหาทั่วถิ่น นำข้อมูลความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ขาดน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมพาพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ลงสัมผัสพื้นที่จริง หาแนวทางแก้ไขด่วน

นายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์.เขตอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์

************************

ลงทุกที่ ลุยทุกถิ่น เร่งแก้ไชปัญหาเรืองน้ำให้ชาวบ้าน ทั้งขุด เจาะ ลอกคลอง เอาน้ำให้ประชาชนใช้ให้พอเพียง ตามนโยบายเร่งด่วน พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ “นายกอบจ.นครสวรรค์ ที่เห็นความสำคัญของน้ำมีความจำเป็นอย่างสูงสุดในการดำรงค์ชีวิต
นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                        ***********************************
ขอแสดงความยินดีกับ”น้องเค็ก” นางสาวปวริศา สิทธิกรณ์” น้องเค็ก”นักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ที่ได้รับรางวัล้กียรติคุณ”วัฒนธรรมวินิจ” ปี. 2564. จากกระทรวงวัฒนธรรม
ทำเอาคุณพ่อคุณแม่และครอบครัว เป็นปลื้มและดีใจยิ่งนัก..
                                                                                                                    *****************************
                                                                                                                                   ***********************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สำรวจประตูน้ำ สั่งลอกคลอง

**********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ดูเครื่องจักรกลทำถนน แวะโรงงานซอส ชมการปลูกพริกปลอดสารพิษ

*********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เร่ง แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

*****************************

ธนิศา  (พัช)  – อ.ชาติชาย -ครูเฉลิม    กระแซะ

Related posts