“รอบทิศ สี่แคว”

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ เพื่อติดตาม ดูสภาพปัญหา ความแห้งแล้งของทั้งสองอำเภอ เก้าเลี้ยว – บรรพตพิสัย  รวมทั้ง หาทางช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้ประชาชนมีน้ำใช้ทำการเกษตร

โดยในเขตพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยวพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกอบจ.นครสวรรค์ รับผิดชอบติดตามดูปัญหาความ แห้งแล้งในพื้นที่ รวมทั้ง นำเสนอปัญหาและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาให้ประชาชนจากการลงตรวจสอบในพื้นที่ของนางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ ร่วมกับนายอรรณพ ทาเอื้อ สมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ เขตอำเภอบรรพตพิสัย ร่วมกันติดตามดูแลแก้ไขปัญหาพบว่า มี 4 จุดที่จะต้องดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ด้วย การทำแก้มลิงที่บ้านทุ่งหล่อ หมู่ 4 ตำบลหนองตางู อ. บรรพตพิสัย

จากการเข้าพื้นที่ ของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และคณะ เพื่อติดตามดูปัญหาและหาทางแก้ไข
คือการทำแก้มลิงที่ บ้านทุ่งหล่อหมู่ 4 ตำบลหนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย ซึ่งมีพื้นที่กว่า 36 ไร่ ได้มอบหมายให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. นครสวรรค์ ร่วมกับนาง สาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค ประสานงานกับ องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วประชาชนในพื้นที่เพื่อทำการปักหลักเขตที่จะขุดทำแก้มลิงให้ชัดเจน พร้อมทั้งมีประตูน้ำ หากเป็นพื้นที่ของประชาชน ต้องมีบันทึกลงนามยินยอม ของประชาชนในพื้นที่ด้วย ส่วนแก้มลิงที่จะทำนั้นมีความกว้างกว้างที่สุด 118 เมตร ยาว 600 เมตร หากสามารถขุดเป็นอ่างเก็บน้ำหรือแก้มลิงจะสามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรได้จำนวนมาก

**************************

เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมศึกษาดูงานไร่ชมเดือน โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร ปี 2564 เพื่อพัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ กิจกรรมอบรมเกษตรกรผู้จำหน่ายสินค้า

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

*****************************

#โครงการชลประทานนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำเจ้าพระยา-แม่กลองฤดูแล้งปี 2563/64
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายศุภชัย มโนการ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครสวรรค์ มอบหมายให้ นายณัฐพล อุ่มอ่อนศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 นายยุทธนา เพชรอินทร์ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 และนายสุรสิทธิ์ แตงน้อย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา–แม่กลองฤดูแล้งปี 2563/64 ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท โดยมี นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธาน
                                                                                                      ******************************
ผู้มีจิตศรัทธามอบเตียงและรถเข็นเพื่อใช้ในโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงของเทศบาลนครนครสวรรค์
คุณแม่บุญสืบ สุขเอม มอบเตียงผู้ป่วยและรถเข็นผู้ป่วยให้แก่เทศบาลนครรนครสวรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์ในโครงการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงของเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยมีนางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นผู้รับมอบ
                                                                                                    ******************************
เร่งพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพในการทำงาน พร้อมขับเคลื่อนงานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่พึ่งของประชาชนทุกท้องถิ่น “ประธานหนุ่ย” ลุยทุ่งเคียงบ่าเคียงไหล่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาน้ำให้ชาวบ้าน ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน
นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (สจ.เขต อ.เมืองนครสวรรค์)
                                                                                               *********************************
ส่วนที่ท่าตะโก สจ.หนุ่มใหญ่หัวใจลูกทุ่ง มุ่งหวังให้ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ และทำการเกษตรอย่างพอเพียง อาสานำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ฝ่าแดดลุยฝุ่น ลงทุกพื้นที่ หาที่ทำแหล่งเก็บกักน้ำ ขุดลอกคลอง สมเป็นคนของประชาชน ครับผม
นายวีระกุล วันที สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขต อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์
                                                                                             *******************************

“สจ.ขวัญใจชาวบ้าน”  นำคณะนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เข้าสำโรงชัย – วังน้ำรัด  อ.ไพศาลี  ดูสระน้ำ แห้งมานานหลายปี ไม่มีน้ำดื่ม น้าใช้ ต้องดึงน้ำไกล 6 กม. เจาะบาดาลไม่พอ หาแนวทางแก้ไขภัยแล้งอย่างเร่งด่วน

นายภราดร อุดมการเกษตร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขต อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

****************************

ทำงานสภาฯอย่างเต็มที่ พร้อมมุ่งมั่นลงพื้นที่อย่างขยันขันแข็ง ร่วมแรงร่วมใจทีมงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงทุกท้องถิ่น แก้ไชปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้าน

นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (สจ.เขต อ.เมืองนครสวรรค์)

****************************

….สดศรี สุขสิงห์ อาจารย์แหวว ผู้บริหารโรงเรียนยุวบัณฑิตวิทยา และอาจารย์วันดี ชาวเวียง ไปร่วมงานพิธีมงคลสมรส น.ส.ปาณฑรา บรรเจิดกิจ. กับนายภานุวัฒน์ ร่วมรักษ์

ณ. ภัตตาคารเล่งหงษ์ ด้วยความยินดีและปลื้มปิติ..

*****************************

…..ทั้งนี้บัณฑิต – ดร.เตือนใจ บรรเจิดกิจ และ บัณฑิตย์ – จุไรรัตน์ ร่วมรักษ์ ซึ้งใจและฝากขอบพระคุณ ผู้มีเกียรติ ญาติมิตร ที่ไปร่วมงานพิธีมงคลสมรสคู่บ่าวสาว. ณ. ภัตตาคารเล่งหงษ์.. ณโอกาสนี้ด้วย..

*****************************

นายกสมาคมสฌน.สหกรออมทรัพย์ครูนำเงินไปจ่ายให้คุณแม่คุณครูมณีจันทร์อิ่มครูโรงเรียนเอกชนหนองปลิง

ซึ่งบิดาของครูมณีได้ถึงแก่กรรมมารดาเป็นผู้รับผลประโยชน์เป็นเป็นคนไข้ติดเตียงที่บริเวณติดถนนใกล้วัดหนองปลิง

*****************************

หญิงเก่ง ไฟแรงเต็มสปีด เร่งรีบสำรวจความเดือดร้อนของชาวบ้าน ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำประชาชน สนองนโยบายเร่งด่วนของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ลงพื้นที่ทุกแห่งแจ้งเบาะแส ให้ท่านนยกฯทราบ

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

********************************

*******************************

นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  แก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างเร่งด่วน ทั้งขุดลอกคลอง ทำแก้มลิง อ.บรรพตพิสัย -เก้าเลี้ยว 

*******************************

**************************

นายก อบจ.พร้อมประธานสภา รองนายกฯเลขา พร้อมทีมงานแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บรรพตพิสัย ให้ประชาชนมีน้ำอุปโภค บริโภคและทำการเกษตรอย่างพอเพียง

*****************************

ธนิศา  (พัช) – อ.ชาติชาย – ครูเฉลิม    ร่วมกันกระแซะ

Related posts