#***ผอ.สจป1ชม สั่งจนท.บูรณาการทุกภาคส่วนปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณเทือกเขาอำเภอสันทราย*****

วันที่. 20 กพ. 63. เวลา10.00 น. นายกมล นวลใย ผอ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เชียงใหม่ สั่งการให้ ผอ .ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ เข้าปฏิบัติการควบคุมการดับไฟป่าในท้องที่ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จ. เชียงใหม่ ตามที่ war room ของจังหวัดชม.ได้รับแจ้งว่ามีการเกิดไฟป่า และการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากสภาพป่ารกชัฏและสูงชัน
ผอ. ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สันทราย เจ้าหน้าที่ ปภ สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล เจดีย์แม่ครัว อาสาสมัคร เครือข่ายตำบลแม่แฝก จำนวนกว่า 30. นาย เข้าดำเนินการดับไฟ บริเวณบ้านแพะแม่แฝกใหม่ ปฏิบัติการดับไฟป่า เสร็จสิ้น เวลา 17 .00 น.สภาพการเกิดไฟเป็นไฟลุกไหม้ไม้ใบไม้ตามผิวดินแต่เนื่องจากมีใบไม้สดถูกเผาไหม้จึงก่อให้เกิดควันไฟจำนวนมากทำให้ยากแก่การเข้าเผชิญเพลิงพื้นที่. เสียหาย 10. ไร่.
นายสัมพันธ์. พุฒด้วง. ผอ ศูนย์ป่าไม้เชียงใหม่ รายงาน

Related posts