#สสจ.เชียงใหม่ ตรวจประเมินการจัดบริการทันตกรรมวิถีใหม่ ศูนย์ทันตกรรม รพ.ลานนา

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา … ทพญ.อัมพร เดชพิทักษ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข และ ทพ.คณิน มูลฟอง
ทันตแพทย์ชำนาญการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ามาตรวจประเมินเพื่อติดตามการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคในช่องปากในกลุ่มเด็ก
และประเมินผลการจัดการบริการทันตกรรมวิถีใหม่ เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงท่ะเกิดขึ้นกับผู้ป่วยและทันตบุคลากร ในสถานการณ์ที่ยังมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
อยู่ทั่วโลกในขณะนี้ โดยมี ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา พร้อมด้วยทีมทันตแพทย์ ให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับการตรวจในครั้งนี้

โดย ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา ตั้งอยู่บนชั้น 2 อาคาร A ติดกับศูนย์ตรวจสุขภาพฯ เปิดให้บริการทุกวัน ทั้งยังเข้าร่วมโครงการของประกันสังคม
สำหรับผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมทุกท่าน ตรวจสุขภาพช่องปากพร้อมขูดหินปูน มูลค่า 900 ต่อคนต่อปี โดยไม่ต้องสำรองจ่าย และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตนของโรงพยาบาลลานนา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134-777

///พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts