#พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษ นายสุชาติ แซ่ลินวงศ์ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าดอยขุนตาล เสียชีวิตขณะ ลาดตระเวน ป้องกันไฟป่า ด้านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้กําลังใจครอบครัว พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ “

วันที่ 18 ก.พ.64 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปาง เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วางที่หน้าหีบศพ นายสุชาติ แซ่ลินวงค์ ณ บ้านเลขที่ 30 หมู่ 9 ตําบลเวียงตาล อําเภอห้าฉัตร จังหวัดลําปาง โดยในวันนี้ (19 ก.พ. 2564) เวลา 18.30 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชน ร่วมพิธีฯIMG_8257
นายธัญญาฯ กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุด มิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพ นายสุชาติ แซ่ลินวงค์ เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้า ล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุด แก่ผู้วายชนม์ วงศ์ตระกูล และกรมอุทยานแห่งชาติฯ อย่างหาที่สุดมิได้ ทั้งนี้ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนมอบเงิน ช่วยเหลือจากกองทุนไฟป่าพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จํานวน 100,000 บาท มูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล จํานวน 100,000 บาท กองทุนสวัสดิการกรมอุทยาน แห่งชาติฯ 50,000 บาท นอกจากนี้ จะได้รับการช่วยเหลือตามสิทธิของพนักงานราชการ และสวัสดิการจากสหกรณ์ กรมป่าไม้ สวัสดิการจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิพิทักษ์ป่า เงินช่วยเหลือ จากมูลนิธิเขาใหญ่ เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสืบ นาคะเสถียร และเงินช่วยเหลือจากโครงการใครรักป่า ยกมือขึ้น นาย ธัญญาฯ ได้กล่าวแสดงความเสียใจและให้กําลังใจแก่ครอบครัว นายสุชาติ แซ่ลินวงศ์ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าผู้เสียชีวิต ซึ่ง จะมีกําหนดการฌาปนกิจในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ฌาปนสถาน บ้านปางปง – ปางทราย หมู่ที่ 9 ตําบลเวียงตาล อําเภอห้างฉัตร จังหวัดลําปาง
สําหรับ นายสุชาติ แซ่ลินวงค์ อายุ 47 ปี ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานราชการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ประจําอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล จํานวน 15 ปี 8 เดือน นายสุชาติฯ ประสบอุบัติเหตุถูกหัวรถจักรรถไฟชน ขณะสํารวจแนวไฟป่าบริเวณริมทางรถไฟ บริเวณริมทางรถไฟ เขตบ้านแม่ตาลน้อย หมู่ที่ 8 ตําบลเวียงตาล อําเภอ
ห้างฉัตร จังหวัดลําปาง เมื่อวันที่ 15 ก.พ.64 แต่เนื่องจากเสียเลือดเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้นายสุชาติฯ เสียชีวิตใน วันถัดมา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ข่าวแจกลําดับที่ …46…..วันที่…19 กุมภาพันธ์ 2564

Related posts