“รอบทิศ สี่แคว”

ผู้ว่าฯ นครสวรรค์  พาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) พื้นที่ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
 (19 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 10.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีทำบุญและเยี่ยมเยียนโรงเรียน ตามโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ(วันพระ) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน ประชาชน ณ วัดกระจังงาม ต.นากลาง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ โดยร่วมทำบุญเลี้ยงอาหารเพลพระ ถวายผ้าป่าสามัคคี นอกจากนี้ยังมอบชุดสุขอนามัยให้กับผู้สูงอายุ จำนวน 15 ราย และหมอนเพื่อสุขภาพอีก 15 ราย
                                                                                                                     ******************************
รองผู้ว่าฯ หญิงเก่ง ร่วมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ผู้นำท้องถิ่น ศาสนิกชนชาวพุทธ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ทอดผ้าป่าวัดเนินสะเดา ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดเนินสะเดา ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                            *****************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมชลประทาน ประชุมทางน้ำ 4 อำเภอ  ดูทางน้ำ ลาดยาว แม่วงก์ ชุมตาบง แม่เปิน หาทางแก้ระยะยาว ทำทางน้ำ หาพื้นที่ทำสระ ถ่ายเท กักเก็บเมื่อเวลา 14:00 น วันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ จัดประชุม ดูทางน้ำในเขตพื้นที่อำเภอลาดยาว อำเภอแม่วงก์ อำเภอชุมตาบง อำเภอแม่เปิน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว โดยร่วมปรึกษากับชลประทานและกองช่าง อบจ.นครสวรรค์

สำหรับผู้เข้าประชุมประกอบด้วยนายวีระ ด่านสกุลเจริญ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานนครสวรรค์ นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.นครสวรรค์ นายพิสิษฐ์ สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานายก อบจ.
สมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอลาดยาวจ.นครสวรรค์

*****************************

คณะทำงานตรวจประเมินสำนักงานตามโครงการประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2564
 นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจประเมินส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจประเมินในส่วนของราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และที่ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนครสวรรค์

                                                                                                                                     *************************

“ประธานสภา”หนุ่ย” ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เร่งปรับปรุงยกเครื่องห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อย่างเต็มที่ พร้อมขับเคลื่อนงานสภาฯอย่างมีระบบ โปร่งใส ฉับไว รับใช้แก้ปัญหาให้ชาวประชาทันที

 นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

**********************************

โรงเรียนนครสวรรค์ รับสมัครลูกจ้างทั่วไป คนขับรถ อายุ 25ปีไม่เกิน 58 ปี รับสมัคร 19 กุมภา-4 มีนา สอบ 12 มีนาคม 2564

                                                                                                        นางสาวจงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนนครสวรรค์มีความประสงค์จะรับสมัคร ลูกจ้างทั่วไปและคนขับรถ รวม 2 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้คือตำแหน่งที่ 1 นักการภารโรงทั่วไป 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 9,450 บาท มีคุณสมบัติดังนี้คือ เพศชายหรือหญิง มีเชื้อชาติไทย สัญชาติไทย อายุ 25 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 58 ปี จบการศึกษาภาคบังคับ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก มีความรู้มีความชำนาญงานและมีประสบการณ์ในการทำงาน ตำแหน่งที่ 2 คนขับรถ 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 11,950 บาท มีคุณสมบัติดังนี้คือ เพศชาย เชื้อชาติไทยสัญชาติไทย อายุ 25 ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน 58 ปี จบการศึกษาภาคบังคับ มีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี ไม่เคยต้องโทษจำคุก มีความรู้ความชำนาญงานและประสบการณ์ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ทั่วไป และผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

การรับสมัครรับสมัครระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธ์-วันที่ 4 มีนาคม 2564…

****************************

……ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ นายบุญทอม. วุฒิกมลปรีดา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และคณะครู

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ไปแข่งขันคณิตศาสตร์รายการต่างๆและคณะครูที่ปรึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ. รองชนะเลิศและชมเชยจำนวนหลายรางวัล สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียอีกครั้งหนึ่งสุดยอดครับ…..

*****************************

……พันเอกรัฎดา พลอยโสภณ อดีตอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพร้อมคุณนายเจนเน็ต สุกานดา พลอยโสภณ

ปรับปรุงตกแต่งห้องเพลงคาราโอเกะในบ้านอย่างสวยงาม อุปกรณ์และเครื่องเสียงครบครัน พร้อมรับเพื่อนๆ ที่รักในเสียงเพลงครับ….

ขยันขันแข็งลงพื้นที่ทุกวัน นักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง ไม่มีงานสภาฯ ร่วมลงพื้นที่กับทีมงานนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์์ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้กับชาวบ้านทุกพื้นที่

นายวสันต์ เสียงเรืองแสง  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ( สจ.เขต อ.เมืองนครสวรรค์)

***************************************

*****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่พบผู้นำท้องถิ่น ปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว ร่วมทอดผ้าป่าวัดเนินสะเดา ต.บางเคียน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์

****************************

****************************

ธนิศา  (พัช)  -ชาติชาย – ครูเฉลิม     กระแซะ

 

Related posts