#นายก อบจ.นำทีมบริหารเข้าพื้นที่ตำบลบางเคียน คุยกับผู้นำชุมชน หาแนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะยาว ร่วมทอดผ้าป่าวัดเนินสะเดา

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ. นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภา อบจ. นางสาวชุติมา เสรีรัฐ นางกัญชพร รอดบํารุง นายถวิล เจริญคง สมาชิกสภา อบจ. พันตำรวจเอกสุทธิพันธ์ วันที ผู้กำกับการสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 เดินทางเข้าไปที่ตำบลบางเคียน โดยมี ดร.ธนกฤตสวัสดี พันตำรวจเอกนิวัติ พิพัฒนศิริ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชุมแสง และผู้นำชาวบ้านร่วมให้การต้อนรับ

จากการพบปะพูดคุยกับกลุ่มผู้นำชุมชนที่ตำบลบางเคียน ทราบว่าในพื้นที่ตำบลบางเคียนกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงเนื่องจากคลอง สาย 5 R และคลองบางว้า ที่รับน้ำจากคลองกระถิน คลองบางไทร คลองบ้านกระเบื้อง อำเภอบรรพตพิสัย ที่จะไหลผ่านตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงและไหลไปลงบึงบอระเพ็ด ที่ปากทองเกรียงไกร สภาพลำคลองมีฝาย 7 แห่งแต่ละฝายอยู่ในสภาพสูง ไม่มีประตูน้ำ ทำให้น้ำไม่สามารถไหลข้ามฝายลงมาถึงพื้นที่ทำการเกษตรทางด้านล่างในเขตตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว ตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสงได้IMG_8320

ในด้านการแก้ไขปัญหาพลตำรวจเอกสมศักดิ์ ได้ให้ผู้นำชุมชนจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำ เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดสรรน้ำ ให้มีน้ำแบ่งกันใช้ทำการเกษตรได้ตลอดปี ซึ่งในเบื้องต้นพลตำรวจเอกสมศักดิ์ นำคณะไปดูที่คลองบางไทร คลองบ้านกระเบื้องและคลองกระถิน พบว่าปากคลองสูงกว่าระดับน้ำในแม่น้ำปิง จึงได้ให้นายนิมิต ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง นำช่าง อบจ.เข้าไปสำรวจ จัดการปรับระดับและขุดลอกคลองใหม่ ให้น้ำจากแม่น้ำปิงสามารถไหลเข้ามาในคลองดังกล่าวได้ หากมีน้ำจากแม่น้ำปิงไหลจากคลองบางไทร คลองบ้านกระเบื้องและคลองกระถิน น้ำก็จะไหลต่อมาถึง ตำบลหนองเต่า ตำบลบางเคียนหากมีการจัดสรรน้ำให้ดีทุกพื้นที่ก็จะได้รับน้ำและสามารถใช้น้ำทำการเกษตรกันได้

ต่อจากนั้นพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้เข้ากราบนมัสการพระอธิการสุชาติ สุขระโข เจ้าอาวาสวัดเนินสะเดา ตำบลบางเคียน ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีกับนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนสร้างเมรุหลังใหม่ของวัดเนินสะเดา ในพิธีทอดผ้าป่ามีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กราบพระ สมาทานศีล ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ และร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายกองผ้าป่าหลังจากนั้นนายก อบจ.นครสวรรค์ ได้พบปะพูดคุยกับประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมและพูดถึงปัญหาเรื่องน้ำขอให้ทุกคนช่วยกันดูแล จัดสรรแบ่งปันน้ำกันใช้ ร่วมพูดคุยกับผู้นำชุมชนเพื่อร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป
////

Related posts