#นายกนำทีมเข้าบรรพต ตามงานขุดลอกคลองไหวน้ำ หลังเปิดฮับเครื่องมือกล อบจ.ที่หนองตางู ลอกแล้ว 1.5 กม. รอรับน้ำปิง ช่วงฤดูฝนหน้า

เมื่อเวลา 16:30 น วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานายก อบจ. นางสาวแก้วตา มะระยงค์ เลขานายก อบจ. นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ. นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภา อบจ. เข้าติดตามงานขุดลอกคลอง ไหวน้ำ ที่หมู่ 2 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย โดยมีนายไพศาล เชี่ยวชาญเวช และนายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอบรรพตพิสัย ให้การต้อนรับ

ทั้งนี้หลังจากที่พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงค์ จัดตั้ง Hub เครื่องมือกลของ อบจ.นครสวรรค์ แบ่งเป็น 6 Hub โดยที่ในเขตพื้นที่ อำเภอบรรพตพิสัย อำเภอเก้าเลี้ยว วิธีการตั้ง Hub เครื่องมือกลของ อบจ.อยู่ที่อบต.หนองตางู มีการส่ง รถขุด รถตัก รถบรรทุก เข้ามาประจำที่ อบต.หนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย ในวันนี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงค์จึงเข้ามาติดตามการทำงานของเครื่องมือกลที่จัดส่งเข้ามา

จากการเข้าติดตามตรวจสอบในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยของนายไพศาล เขี่ยวชาญเวชและนายรัฐพล ม่วงจีบสมาชิกสภา อบจ. เขตอำเภอบรรพตพิสัยพบว่า คลองไหวน้ำ มีความยาวกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำจากคบองกระถิน โดยน้ำจะไหลผ่านคลองไหวน้ำไปถึงตำบลหัวดง ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว และตำบลบางเคียนอำเภอชุมแสง ไปไหลลงบึงบอระเพ็ดที่ปากคลองเกรียงไกร

จากการตรวจติดตามพบว่าคลองไหวน้ำมีสภาพรกและตื้นเขิน นายไพศาล เชี่ยวชาญเวชและนายรัฐพล ม่วงจีบ จึงได้นำ รถแม็คโครบูมยาวของอบจ. มาดำเนินการขุดลอกคลองไหวน้ำ ซึ่งดำเนินการขุดลอกได้แล้วระยะทาง 1.5 กิโลเมตรและจะทำการขุดลอกต่อไปอีก 10 กว่ากิโลเมตรไปจนถึงตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว ทั้งนี้เพื่อให้คลองสามารถรับน้ำในฤดูฝนหน้าได้อย่างเต็มที่และจะประชาชนหลายหมู่ย้านจะสามารถนำน้ำไปใช้ทำการเกษตร อุปโภค บริโภคได้ทั่วถึง
////

Related posts