“รอบทิศ สี่แคว”

พิธีเททองหล่อพระหลวงพ่อตากฟ้า ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง
หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสิริรัฐ ชุมอุปการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเททองหล่อพระ หลวงพ่อตากฟ้า (หน้าตัก 29 นิ้ว) โดยมีประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ณ วัดตากฟ้าพระอารามหลวง ตำบลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
👏จากนั้น หลวงพ่อพัฒน์ ปุญญกาโม มอบ รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์การแพทย์ (อุปกรณ์ส่วนควบ) มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลตากฟ้า อีกด้วย
                                                                                                                      ****************************
เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีส่งมอบบ้าน “กาชาดห่วงใยสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564”
วันที่ (18 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 13.30 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน “กาชาดห่วงใยสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ประจำปี 2564” พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ผู้ช่วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พัตนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครวรรค์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเก้าเลี้ยว
นำโดย นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ อ.เก้าเลี้ยว สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมมอบบ้านในโครงการฯ ให้กับ นางจำเรียง เผือกหอม อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 139/2 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรวรวค์ และดำเนินการก่อสร้าง สนับสนุนเพิ่มเติมจากอำเภอ โดย มีแผนส่งมอบในปี 2564 ทั้ง 15 อำเภอ
                                                                                                                                  ****************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเข้าบรรพต ตามงานขุดลอกคลองไหวน้ำ หลังเปิดฮับเครื่องมือกล อบจ.ที่หนองตางู ลอกแล้ว 1.5 กม. รอรับน้ำปิง ช่วงฤดูฝนหน้า

เมื่อเวลา 16:30 น วันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ. นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานายก อบจ. นางสาวแก้วตา มะระยงค์ เลขานายก อบจ. นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภา อบจ. นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภา อบจ. เข้าติดตามงานขุดลอกคลอง ไหวน้ำ ที่หมู่ 2 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย โดยมีนายไพศาล เชี่ยวชาญเวช และนายลัทธพล ม่วงจีบ สมาชิกสภาอบจ. เขตอำเภอบรรพตพิสัย ให้การต้อนรับ

*****************************

เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมเพื่อเร่งรัดการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด เพื่อเร่งรัดการดำเนินการโครงการฯให้แล้วเสร็จในช่วงระยะเวลารวมทั้งถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพการผลิต ต่อยอดของเดิมให้ดีขึ้น เน้นการผลิตในรูปแบบเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรแปลงใหญ่เกษตรแม่นยำที่มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ มีการสร้างความร่วมมือการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่การวางแผนการผลิตการแปรรูป และการตลาด ตลอดจนการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร

********************************

นักการเมืองหนุ่มรุ่นใหม่ อนาคตสดใส ขวัญใจชาวบ้าน  “ประธานหนุ่ย” ลงทุกพื้นที่ประกบติดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแรงร่วมใจ แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำกิน น้ำใข้ และทำการเกษตร ให้กับพี่น้อง ประชาชน 

นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*********************************

การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลนครนครสวรรค์และนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ : วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น.-17.00 น.

*เลือกนายกเทศมนตรี ได้ หนึ่ง คน
* เลือกสมาชิกสภาเทศบาล ได้ไม่เกิน หก คน

*******************************

……วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันคล้ายวันเกิด ของ “เฮียเสริฐ” ประเสริฐ สังสิทธิยากร อายุครบ 78 ปีโดย”ซ้อเบญ” เบญจมาศ สังสิทธิยากร ภรรยาสุดที่รัก

และกลุ่มเพื่อนชมรมจิตอาสาร้องเพลงร่วมจัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิด. ณ. ห้องทับทิมโรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท สร้างความอบอุ่นและความสุขร่วมกันทุกคน ยินดีด้วยที่หนุ่มขึ้นอีกปี….

******************************

……ดร.พลกฤต หิรัณย์เศรณี ประธานชมรมรักหนองปลิง และนาวาเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์ที่ปรึกษาชมรมคนรักหนองปลิงพร้อมสมาชิกชมรมฯร่วมกับกรมทหารราบที่ 4


โดยร้อยโทสมศักดิ์ ปานามน นำทหารมาช่วยพัฒนาวัดสุบรรณาราม ตลาดหนองปลิงขอชื่นชมครับ…

****************************

จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้ว สมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ PM & MD NEWS TV “นายกอู๊ด” เตรียมลุยข่าวเต็มที่ พร้อมเปิดตัวเป็นทางการ “วันนักข่าว” 5 มีนาคม นี้

นายกิตติคุณ มั่นคงดี ฝ่ายข่าว ททบ 5 ผู้อำนวยการเจ้าของสถานีวิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ PM & MD NEWS TV

*********************************

*****************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจน้ำแม่น้ำปิงไม่ไหลเข้าคลองบ้านกระเบื้อง ต.หัวดง นายกนำประธานสภาติดตามดูแล แก้ไขปัญหา

*****************************

#นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเข้าวังน้ำลัด ไพศาลี ดูฝายน้ำล้นแก้มลิงท่าลอบ คลองลำห้วยใหญ่ อ่างห้วยใหญ่ อ่างตามุด ฝายดิน ช่วยชาวบ้าน 5 ตำบล 3 อำเภอ ยาวกว่า 50 กม.

****************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีมเข้าบรรพต ตามงานขุดลอกคลองไหวน้ำ หลังเปิดฮับเครื่องมือกล อบจ.ที่หนองตางู ลอกแล้ว 1.5 กม. รอรับน้ำปิง ช่วงฤดูฝนหน้า

***************************

ธนิศา  (พัช)   -ชาติชาย – ครูเฉลิม    กระแซะ

Related posts