#ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19

วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมตรวจกับทีมตรวจประเมิน นำโดยพ.อ.พรชัย นพรัตน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ว. หัวหน้าทีมตรวจประเมินตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 (กิจกรรมด้านการออกกําลังกาย การดูแลสุขภาพ หรือสันทนาการ) พร้อมด้วย ดร.กิติพงศ์ กลิ่นแมน หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์, นายจิตร์ติพนธ์ สัตตะพันธ์คีรี ผอ.สนง.การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ และ นายมานิตย์ บุญคลัง เจ้าหน้าที่ผู้แทนการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสถานที่กิจกรรม/กิจการประเภทการออกกำลังกายฯ โต๊ะสนุกเกอร์และบิลเลียด เพื่อติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19) ของสถานประกอบการในพื้นที่ อ.เมืองนครสวรรค์ รวม 4 แห่ง ดังนี้
1.ไฮไลด์สนุกเกอร์
2.เดอะวินเนอร์ 888 สนุกเกอร์
3.เดอะเอ็นสนุกเกอร์คลับ
4.บ้านสวนสนุกเกอร์
โดยทางทีมตรวจประเมินฯ ได้ประชาสัมพันธ์และแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ด้านการบริหารจัดการ และการให้บริการตามมาตรการควบคุมฯ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเจ้าของสถานที่ และผู้ประกอบการฯ ในการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว

Related posts