“รอบทิศ สี่แคว”

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง”
 (15 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธีปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานฯ “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง” รุ่นที่ 2/3 โดยมีนายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ กล่าวรายงานของโครงการ ฯ ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์
📍การเข้ารับมอบประกาศนียบัตรในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่ครู จำนวน 6 คน และผู้เข้ารับการฝึก จำนวน 131 คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผู้เข้ารับการฝึก เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ วางแผนการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น
                                                                                                                    ******************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นสักขีพยาน การจับรางวัลสลากกาชาดนครสวรรค์ แจกรถยนต์โตโยต้า รีโว่ 4 ประตู รถจักรยานยนต์ 5 คัน สร้อยคอทองคำ 15 เส้น พัดลม 25 ตัวและเลขท้ายสามตัวอีก 100 รางวัล

เมื่อเวลา 19:00 น วันที่ 6 กุมภาพันธ์นี้ ที่เวทีใหญ่บนหาดทรายต้นแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีจับรางวัลสลากกาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มีนางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์กล่าวรายงาน

โดยเชิญบุคคลสำคัญร่วมเป็นสักขีพยานในการจับฉลากรางวัลกาชาดประกอบด้วย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์, พลตำรวจตรีระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์, นายเกรียงศักดิ์ อัศวรัตน์ ประธานคณะกรรมการจัดงานตรุษจีนปากน้ำโพปี 2563-2564 นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ นายกสมาคมสื่อมวลชนนครสวรรค์ ทันตแพทย์สุพจน์ หวังปรีดาเลิศกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ อดีตประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์

*********************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีม สจ.เข้าสำโรงชัย ดูสระน้ำ แห้งมานานหลายปี ไม่มีน้ำดื่ม น้าใช้ ต้องดึงน้ำไกล 6 กม. เจาะบาดาลไม่พอใช้ เร่งแก้ไขด่วน

เมื่อเวลา 11:00 น วันที่ 16 กุมภาพันธ์2563  พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ พร้อมคณะรองนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. เข้าพื้นที่ หมู่ 11 ตำบล สำโรงชัย อำเภอไพศาลี โดยมีนายสุรวิทย์ ฤทธิ์ฉ่ำ, นายภราดรอุดมการเกษตร ,นายวีระกุล วันที สมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ เขตอำเภอไพศาลี อำเภอท่าตะโกพร้อมด้วยนายประเสริฐ แช่มเดช นายก อบต.สำโรงชัย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงสภาพความแห้งแล้งที่หมู่ 11 ตำบลสำโรงชัย

จากการตรวจสอบในพื้นที่พบว่ามีสระน้ำขนาดใหญ่ชื่ออ่างสระแก้ว มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ แต่ในสระไม่มีน้ำเพราะขาดน้ำที่จะไหลหลากลงเข้าสระในฤดูฝนมาเป็นเวลานานหลายปี ทางชาวบ้านหมู่ 11 ตำบลสำโรงชัยแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำจากสระพุกอง มาดื่ม มาใช้ มาทำการเกษตร ซึ่งเป็นระยะทางไกลถึง 6 กิโลเมตร สำหรับในการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ตำบลสำโรงชัยมีการขุดเจาะบ่อบาดาลตั้งแต่ปี 2559 แต่ปริมาณน้ำไม่มากเพียงพอที่จะใช้ โดยทางตำบลสำโรงชัย มีการตั้งแทงค์น้ำ 2 แทงค์ แบ่งเป็นแทงค์ละ 2 หมู่บ้าน คือที่หมู่ 11 และหมู่ 20 จำนวน 1 แทงค์ อีก 1 แทงค์ที่ หมู่ 10 และหมู่ 16

***********************************

จังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาจังหวัดด้านเศรษฐกิจ การค้า การส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลการดำเนินงานตามที่ ครม.อนุมัติให้ความเห็นชอบเมื่อ 12 มิถุนายน 2561
นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานการประชุม พร้อมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจฯ ที่ห้อง 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ประชุมรับทราบภาพรวมทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครสวรรค์ (GPP) ช่วงเดือนธันวาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 ด้านการผลิต (อุปทาน) ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ ตัวเลขลดลง ด้านการใช้จ่าย (อุปสงค์) การบริโภคภาคเอกชน เพิ่มขึ้นอาจมาจากการกระตุ้นการใช้จ่ายผ่านโครงการต่างๆของรัฐบาล เช่น บัตรประชารัฐ คนละครึ่ง เราไม่ทิ้งกัน เราเที่ยวด้วยกัน เงินช่วยเหลือผู้ประกันตน การลดค่าธรรมเนียมต่างฯ เป็นต้น
                                                                                                                               ****************************
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะทำงานตรวจประเมินสำนักงานตามโครงการประกวดบ้านเมืองน่าอยู่ ที่มีสำนักงานตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
วันที่  (16 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 09.00 น. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการตรวจประเมินส่วนราชการที่มีสำนักงานตั้งอยู่นอกอาคารศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้ตรวจประเมินในส่วนของราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน ในการดำเนินงานจัดประกวดบ้านเมืองน่าอยู่จังหวัดนครสวรรค์ ได้คำนึงถึงด้านความสะอาด ความสวยงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และได้แนะนำให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามหลัก 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย)
                                                                                                                       ************************************
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยุคใหม่ ก้าวไกล ทันยุค เร่งขับเคลื่อนการทำงานของสภา อบจ.นว. อย่างโปร่งใส ใส่ใจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน เป็นแนวทางการทำงานของ ประธานหนุ่มรุ่นใหม่ ผู้มีวิสัยทัสน์กว้างไกล
นายณรงค์ พนมวัน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                   ********************************
เห็นการทำงานของ สจ.หนุ่มใหญ่ป้ายแดง ไฟแรงแซงทุกโค้ง แล้วชื่นใจแทนชาวบ้าน เขต 8 อ.เมืองนครสวรรค์ ตระเวณนำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ตระลอนทุกพื้นที่แก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งขุด ทั้งเจาะ นำรถบรรทุกน้ำ เร่งแจกจ่ายแก้ไขภัยแล้ง อย่างทันที่ เยี่ยมเลยครับ
นายสุพจน์ สังข์เงิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขต 8 อ.เมือง จ.นครสวรรค์
                                                                                                                                   **************************
หญิงเก่งคนขยัน มุ่งมั่นทำงานเพื่อชาวบ้านอย่างแท้จริง ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สนองความต้องการของประชาชน นำความเดือดร้อนของท้องถิ่นเป็นข้อมูลให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เร่งช่วยเหลือทันที

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

**********************************

นักบริหารหนุ่มผู้มีอัศยาศรัยดี  ผู้รอบรู้เรื่องน้ำ เตรียมเครื่องจักรกล เจ้าหน้าอย่างเต็มพิกัด พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำอย่างเต็มที่ ตามนโยบายกรมทรัพยาการน้ำ เพื่่อชาวประชามีน้ำกิน น้ำใช้ ทำการเกษตรอย่างพอเพียง

นายยุทธนา ชมวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำที่ 3 อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

******************************

..วันนี้ (17 กพ.64) ดร.พลกฤต หิรัณย์เสนีย์. ประธานชมรมคนรักหนองปลิงพร้อม นาวาอากาศเอก(พิเศษ) อำนวย ปานทรัพย์. ที่ปรึกษาชมรมฯนำสมาชิกชมรมคนรักหนองปลิงร่วมกับกรมทหารราบที่. 4

ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสาธารณะ ด้วยการทำความสะอาด พัฒนาวัด เก็บขยะ ณ วัดสุบรรณาราม หมู่ 5 ต.หนองปลิงอ.เมืองจ.นครสวรรค์. ตั้งแต่เวลา08.00 น. เป็นต้นไป ขออนุโทนาบุญกุศลครับ…..

********************************

…ปล้มใจและดีใจเป็นที่สุดต้องยกให้คุณแม่ไขมุก สิทธิกรณ์ที่บุตรสาวทั้งสองน้องครีมและน้องเค็กนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์คว้ารางวัลมากมาย

สร้างชื่อเสียง ทั้งระดับจังหวัด. ระดับภาค. ระดับประเทศและระดับนานาชาติ.…..

****************************

….แม้ว่างานในการดูแลหอพักแล้วยังเจียดเวฃาไปช่วยเหลือสังคมด้วยการเป็นพิธีกรในงานพิธีมงคลสมรส งานสีดำหรืองานประเพณีตามโอกาวต่างๆ อาจารย์พงษ์ศักดิ์ ธานีตระกูล ข้าราชการบำนาญ

แต่สิ่งที่เป็นไลท์สไตล์คือการไปออกกำลังกายประจำสม่ำเสมอ แถมตื่นเช้าคิดบวกเสมอว่า” เราเก่ง เราแข็งแรง. เรารวยและเรามีความสุข” ขอยกบ่องครับ..

********************************

*******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ตรวจติดตามการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์

************************************

#อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยกทีมพบนายก อบจ.นครสวรรค์ คุยการศึกษา ส่งต่อนักเรียนสวนกุหลาบ รับนักศึกษา อบจ.นครสวรรค์

******************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำทีม สจ.เข้าสำโรงชัย ดูสระน้ำ แห้งมานานหลายปี ไม่มีน้ำดื่ม น้าใช้ ต้องดึงน้ำไกล 6 กม. เจาะบาดาลไม่พอ หาทางช่วยเหลือด่วน

****************************

ธนิศา (พัช) – ชาติชาย  -ครูเฉลิม     กระแซะ

 

Related posts