#นายกนำทีม สจ.เข้าสำโรงชัย ดูสระน้ำ แห้งมานานหลายปี ไม่มีน้ำดื่ม น้าใช้ ต้องดึงน้ำไกล 6 กม. เจาะบาดาลไม่พอ

เมื่อเวลา 11:00 น วันที่ 16 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ พร้อมคณะรองนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. เข้าพื้นที่ หมู่ 11 ตำบล สำโรงชัย อำเภอไพศาลี โดยมีนายสุรวิทย์ ฤทธิ์ฉ่ำ นายภราดรอุดมการเกษตร นายวีระกุล วันที สมาชิกสภา อบจ.นครสวรรค์ เขตอำเภอไพศาลี อำเภอท่าตะโกพร้อมด้วยนายประเสริฐ แช่มเดช นายก อบต.สำโรงชัย ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปถึงสภาพความแห้งแล้งที่หมู่ 11 ตำบลสำโรงชัย

จากการตรวจสอบในพื้นที่พบว่ามีสระน้ำขนาดใหญ่ชื่ออ่างสระแก้ว มีพื้นที่ประมาณ 20 ไร่ แต่ในสระไม่มีน้ำเพราะขาดน้ำที่จะไหลหลากลงเข้าสระในฤดูฝนมาเป็นเวลานานหลายปี ทางชาวบ้านหมู่ 11 ตำบลสำโรงชัยแก้ปัญหาด้วยการสูบน้ำจากสระพุกอง มาดื่ม มาใช้ มาทำการเกษตร ซึ่งเป็นระยะทางไกลถึง 6 กิโลเมตร สำหรับในการแก้ปัญหาเบื้องต้นที่ตำบลสำโรงชัยมีการขุดเจาะบ่อบาดาลตั้งแต่ปี 2559 แต่ปริมาณน้ำไม่มากเพียงพอที่จะใช้ โดยทางตำบลสำโรงชัย มีการตั้งแทงค์น้ำ 2 แทงค์ แบ่งเป็นแทงค์ละ 2 หมู่บ้าน คือที่หมู่ 11 และหมู่ 20 จำนวน 1 แทงค์ อีก 1 แทงค์ที่ หมู่ 10 และหมู่ 16

ในการแก้ไขปัญหาระยะยาว จะต้องมีการขุดลอกอ่างสระแก้วพื้นที่ 20 ไร่ ที่บ้านสระแก้วหมู่ 1 ตำบลสำโรงชัย ทาง อบจ.นครสวรรค์จะให้การสนับสนุนในเรื่องของเครื่องจักรกลหรือรถแม็คโคร ส่วน อบต.สำโรงชัย ให้การสนับสนุนในเรื่องน้ำมันและอีกอย่างหนึ่งก็คือการเจาะบ่อบาดาลเพิ่มเติม หากน้ำมีปริมาณมากพอก็จะสูงขึ้นถังส่งและส่งแจกจ่ายให้ประชาชนตำบลสำโรงชัยใช้ได้ทั้ง 4 หมู่บ้าน
////

Related posts