#สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 250 ชิ้น ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช.

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 250 ชิ้น ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีและ รศ.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts