#นายก อบจ.ตามดูลอกคลองเขารัง 7 กม.ดูถนนคอนกรีต 6 ล้าน ต.หนองปลิง

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ. นายนิมิตร ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. เดินทางเข้าไปตรวจติดตามการขุดลอกคลองเขารังยาว 7 กิโลเมตร ที่ตำบลหนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ โดยมีนายสุพจน์ สังข์เงินสมาชิกสภา อบจ.เขต 8 อำเภอเมืองนครสวรรค์ให้การต้อนรับ

ซึ่งในการขุดลอกคลองบางครั้งนี้ สืบเนื่องจากในพื้นที่หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลหนองปลิง ประสบปัญหาภัยแล้งมาเป็นเวลานานติดต่อกัน 3-4 ปีแล้วชาวบ้านได้ทำเรื่องร้องเรียนมายังนายสุพจน์ สังข์เงิน และนายก อบจ.ได้เข้าไปตรวจสอบติดตาม พร้อมทั้งสั่งการจึงให้ นายมานพ บุญผสมและนายนิมิตร ยืนยง นำเครื่องมือกลพร้อมกำลังคนเข้ามาขุดลอกคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และเพื่อรอรับน้ำในฤดูฝนหน้า โดยจัดส่งรถแม็คโคร บูมยาวจำนวน 2 คันเข้ามาขุดลอกคลองให้ลึกลงมากกว่าเดิม พร้อมทั้งมีรถบรรทุกสิบล้ออีก 1 คัน เพื่อสนับสนุนการทำงาน

จากการขุดลอกคลองในบางพื้นที่พบว่ามีน้ำผุดขึ้นมา คาดว่าน่าจะมีตาน้ำซึ่งอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านเขารังบ้านหมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลหนองปลิงได้ในเบื้องต้น

ต่อจากนั้นเวลา 11:00 น พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ ได้เดินทางไปตรวจติดตามการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หน้ากว้าง 7 เมตร ยาว 1.25 กม. พร้อมไหล่ทาง งบประมาณ 6,000,000 บาท ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการบ่มคอนกรีตและการทำไหล่ทาง จะสามารถเปิดให้ประชาชนใช้สัญจรได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 20 วัน
/////

Related posts