#อธิการบดี ม.ราชภัฏ ยกทีมพบนายก อบจ. คุยการศึกษา ส่งต่อนักเรียนสวนกุหลาบ รับนักศึกษา อบจ.

เมื่อเวลา 11:00 น วันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์พร้อมด้วยคณะรองนายกและที่ปรึกษานายก อบจ.ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพรรอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โดยคณะของอธิการบดีเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายก อบจ.และพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาโดยทาง อบจ.จะจัดส่งนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยทางอธิการบดีรับจะจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา และในอีกส่วนหนึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรีกรณีพิเศษเพื่อบุคลากรฝ่ายต่างๆของ อบจ.นครสวรรค์ ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีและศึกษาต่อให้ตรงสายงานหรือศึกษาเพื่อเพิ่มเติมวุฒิทางการศึกษาให้สูงขึ้นและให้ตรงกับงานที่กำลังทำอยู่
////

Related posts