“รอบทิศ สี่แคว”

บรรยากาศขบวนแห่กลางวันเทศกาลตรุษจีนปากน้ำโพ ประจำปี 2564 สืบสานงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ปากน้ำโพ 105 ปี
 (15 กุมภาพันธ์ 2564) เวลา 07.00 น. นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยขบวนแห่และร่วมเดินในขบวน ที่ บริเวณสี่แยกสะพานเดชาติวงศ์ จังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                *********************************

 

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ติดตามดูลอกคลองเขารัง 7 กม.ดูถนนคอนกรีต 6 ล้าน ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ แก้ไขปัญหาการขาดน้ำให้ชาวบ้าน

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 15 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยนายมานพ บุญผสม รองนายก อบจ. นายนิมิตร ยืนยง ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ. เดินทางเข้าไปตรวจติดตามการขุดลอกคลองเขารังยาว 7 กิโลเมตร ที่ตำบลหนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ โดยมีนายสุพจน์ สังข์เงิน สมาชิกสภา อบจ.เขต 8 อำเภอเมืองนครสวรรค์ให้การต้อนรับ

ซึ่งในการขุดลอกคลองบางครั้งนี้ สืบเนื่องจากในพื้นที่หมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลหนองปลิง ประสบปัญหาภัยแล้งมาเป็นเวลานานติดต่อกัน 3-4 ปีแล้วชาวบ้านได้ทำเรื่องร้องเรียนมายังนายสุพจน์ สังข์เงิน และนพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ ได้เข้าไปตรวจสอบติดตาม พร้อมทั้งสั่งการจึงให้ นายมานพ บุญผสมและนายนิมิตร ยืนยง นำเครื่องมือกลพร้อมกำลังคนเข้ามาขุดลอกคลอง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำแล้ง และเพื่อรอรับน้ำในฤดูฝนหน้า โดยจัดส่งรถแบ็คโฮบูมยาวจำนวน 2 คันเข้ามาขุดลอกคลองให้ลึกลงมากกว่าเดิม พร้อมทั้งมีรถบรรทุกสิบล้ออีก 1 คัน เพื่อสนับสนุนการทำงาน จากการขุดลอกคลองในบางพื้นที่พบว่ามีน้ำผุดขึ้นมา คาดว่าน่าจะมีตาน้ำซึ่งอาจจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับชาวบ้านเขารังบ้านหมู่ 2 หมู่ 4 และหมู่ 5 ตำบลหนองปลิงได้ในเบื้องต้น                                                                                                               ******************************

รอง ผวจ.หญิงเดียวเมืองสี่แคว ห่วงใยพี่น้องเกษตรกรที่ขาดน้ำ ประสานเกษตรจังหวัดเข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ปรึกษาปัญหาน้ำ ชวนร่วมทำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างยั่งยืน ให้เกษตรกร มีน้ำทำไร่ ทำนา อย่างพอเพียง

ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

*****************************

เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมคณะอนุกรรมการเพื่อกลั่นกรองการโอนสิทธิและการตกทอดทางมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม และนำเสนอ คปจ. นครสวรรค์ต่อไป

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์

*************************************

สจ.ท่าตะโก คนขยันเห็นความจำเป็นของน้ำในการดำรงค์ชีวิต  ทั้งอุปโภค บริโภค ต้องเร่งแก้ไขด่วน นำนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่แก้ไขด่วน ทั้งลอกคลอง  ขุดแหล่งเก็บกักน้ำ แก้ไขปัญหาแล้งซ้ำซาก ชาวบ้านเห็นแล้วชื่นใจ

นายวีระกูล วันที สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอท่าตะโก

*******************************

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ ยกทีมพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยการศึกษา ส่งต่อนักเรียนสวนกุหลาบ รับนักศึกษาองค์การบริหารส่วนขังหวัดนครสวรรค์.

เมื่อเวลา 11:00 น วันที่ 5 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์พร้อมด้วยคณะรองนายกและที่ปรึกษานายก อบจ.ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พร้อมคณะ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ นางปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โดยคณะของอธิการบดีเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีกับนายก อบจ.และพูดคุยปรึกษาหารือเรื่องการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาโดยทาง อบจ.จะจัดส่งนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ) ที่มีความประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยทางอธิการบดีรับจะจัดหาทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา

***************************

สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ประชุมบอร์ด 2 คณะ ขับเคลื่อนการบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ เพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดแก่ประชาชน บอร์ด 2 คณะ ขับเคลื่อนของ สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ เคาะ 3 มาตรการขับเคลื่อนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ของคณะอนุกรรมการระดับเขตพื้นที่ (อปสข. กับ อคม.) มุ่งแก้ไขปัญหาแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 3 นครสวรรค์ โดย นพ.วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการพร้อมผู้บริหารอีก 3 ท่าน ได้จัดเวทีประชุมพิจารณาแผนขับเคลื่อนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับเขตพื้นที่ ของคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.)

************************************

นักการเมืองรุ่นใหม่ไฟแรง ใส่ใจความทุกข์ของชาวบ้าน “เลขาหมู” ว่างเว้นการประชุมสภาฯ ขยันลงพื้นที่ร่วมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์  ดูแลปัญหาเรื่องน้ำ ศึกษาการแก้ไขเป็นแนวทางช่วยเหลือชาวบ้าน เกษตรกร มีน้ำกิน น้ำใช้ และทำการเกษตรอย่างพอเพียง เยี่ยมเลยครับ

นายวสันต์ เสียงเรืองแสง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ( สจ.เขต อ.เมือง จ.นครสวรรค์)

*****************************

…ช่วงเทศกาลประเพณีตรุษจีนเมืองปากน้ำโพ ปี 2564 วันที่15 กุมภาพันธ์. 2564 นางสาวตะวัน แซ่เตีย “น้องเฟิน”นักเรียรชั้น ม. 5 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต(ท.4 )

ได้รับเชิญแต่งกายชุดนางฟ้าในขบวนแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่เมืองปากน้ำโพสร้างความปลื้มใจและดีใจให้ครอบครัวยิ่งนัก…..

*********************************

…..วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ผอ.สมชาย สมรภูมิ คณะกรรมการบริหารชมรมคนรักหนองปลิง แจ้งข่าวมาว่าเรียนเชิญสมาชิกชมรมคนรักหนองปลิง

ไปร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดสุบรรณารามตลาดหนองปลิงร่วมกับกรมทหารราบที่ 4 จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน……

**************************************

*****************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ติดตามดูลอกคลองเขารัง 7 กม.ดูถนนคอนกรีต 6 ล้าน ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ แก้ไขปัญหาการขาดน้ำให้ชาวบ้าน

******************************

********************************

ธนิศา   (พัช)   – ครูเฉลิม     กระแซะ

 

 

 

Related posts