“รอบทิศ สี่แคว”

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ จัดพิธีเนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 14กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระราชทานนาม “ราชภัฏ”
                                                                                                                      ***************************
ติดตามสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดนครสวรรค์ (รายวัน) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564
✅ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ณ ปัจจุบัน 0 ราย
✅รักษาหายแล้ว 4 ราย (ชายอายุ 20,59,29 หญิงอายุ 51)
✅รอผลตรวจ 2 ราย
ยอดสะสม
✅ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยอดสะสม 13 ราย
✅รักษาหายแล้ว ยอดสะยม 13 ราย
✅ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) 498 ราย เพิ่ม 2 ราย รอผล 2 ราย
✅ค้นหาเชิงรุก ( Active case Finding ) 423 ราย เพิ่ม 0 ราย รอผล 0 ราย
✅การเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วนยืนยัน สะสม 258 เพิ่ม 0 ราย รอผล 0 ราย
✅การเฝ้าระวังในประชากรกลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,011 ราย รอผล 0 ราย
✅เฝ้าระวังในสถานที่กักกัน 86 ราย ครบแล้ว 28,679 ราย
✅ผู้เสียชีวิต 0 ราย
                                                                                                        *******************************
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์. พบชาวบ้านดูการสูบน้ำแม่น้ำน่านทำการเกษตร พร้อมปรึกษาแนวทาง เพื่อขอเข้าร่วมโครงการกับกรมพลังงาน ในการขอรับเครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง
พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์. พร้อมด้วยที่ปรึกษา,รองนายกและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์คณะ ได้เดินทางไปพบชาวบ้านพูดคุยปรึกษาปัญหาเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร เพื่อขอเข้าร่วมโครงการกับกรมพลังงาน ในการขอรับเครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมดูเครื่องสูบน้ำที่บ้านท่าปลาย่าง หมู่ 1 ตำบลโคกหม้อ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์                                                                                                                         *********************************
เกษตรนครสวรรค์ลงพื้นที่อบรมเกษตรกรปลูกพริก

 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายเกษม อนุพันธ์ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายธีระชาติ วิสมกา เกษตรอำเภอเมืองนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ เกษตรกร จำนวน 80 ราย ลงพื้นที่อบรมสร้างการรับรู้ให้แก่เกษตรกรในการสร้างรายได้จากการปลูกปลูกพริก พันธ์ superhot แทนการปลูกข้าวนาปรัง โดยเป็นการทำงานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งกรมส่งเสริมการเกษตร
                                                                                                                   *******************************
กองทัพภาคที่3 ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันลุ่มน้ำสะแกกรัง
พล.ต. อดุลย์ ชมเย็น ผบ.มทบ.31 เป็นผู้แทน มทภ.3 เป็นประธานในพิธีเปิดการกำจัดเชื้อเพลิงป้องกันการเกิดไฟป่า บริเวณเขาสะเเกกรัง เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและป้องกันการเกิดมลพิษฝุ่นละอองขนาดเล็ก(pm 2.5)ในชั้นบรรยากาศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยดังกล่าว ณ ลานวัดสังกัสรัตนคีรี ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จว.อุทัยธานี
                                                                                                                    ************************************
ผู้การเมืองสี่แควเข้ม กำชับในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม แหล่งอบายมุข บ่อนการพนัน โดยเฉพาะการกระทำความผิดเกี่ยวกับการพนันที่มีผู้เล่นตั้งแต่ ๒๐ คนขึ้นไป ในบริเวณที่เดียวกัน ใกล้เคียงกัน หรือต่อเนื่องกัน หรือการพนันในสถานที่ ซึ่งรู้จักโดยทั่วไปในหมู่ผู้ลักลอบเล่นการพนัน
พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์
                                                                                                                        *********************************
รองพ่อเมืองสี่แคว เร่งลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง สมรวจความเดือดร้อนของประชาชน เป็นข้อมูลในการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือด่วน
นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                              **********************************
ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง สั่งเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน เครื่องจักกลเต็มอัตราศึก ลงพื้นที่ช่วยประชาชน เรื่องน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างเร่งด่วน ตามนโยบาย พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อย่างทันที
นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                           ***********************************
“เลขาแก้วสวยเก่ง” เข้มในการทำงาน ลุยทุกพื้นที่ ดูปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน นำข้อมูลนำเสนอท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เร่งแก้ไข อย่างทันใจ
นางสาวแก้วตา มะระยงค์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
                                                                                                                *************************************
วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 นางสาวชวิศา สิทธิกรณ์ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์เข้ารับการประเมิน นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ กลุ่มจังหวัดที่ 7 ประจำการศึกษา 2563 โดยมีท่านคณะกรรมการประเมินฯจากสำนักงานการประถมศึกษาเขต 2 จังหวัดสุโขทัย
มีท่านประเสริฐ จั่นแก้ว ผอ.สพป.สท.เขต 2 เป็นประธานคุณะกรรมการประเมินฯในครั้งนี้ค่ะครอบครัวสิทธิกรณ์ขอขอบพระคุณโรงเรียนนครสวรรค์,ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ,รองผู้อำนวยการฯ ทุกท่าน,บุคลากรครูอาจารย์ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อนนักเรียนของน้องครีมค่ะและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงกับนายพันศักดิ์ ศรีของ อดีตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมในการประเมินฯครั้งนี้
                                                                                                                    **************************
….กลุ่มเพื่อนร่วมรุ่น คมส.4 ศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมแสดงความยินดีและมุทิตาจิตกับ พ.ต.ท.ณฐภัทร คูหาทอง ในโอกาสคล้ายวันเกิด. ณ. พรรคประชาภิวัฒน์.
โดยมี. สมเกียรติ ศรลัมภ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับ ทำเอาชื่นมื่นทุกฝ่ายในฐานะลูกม่วงขาวสายเลือดเดียวกันครับ….
                                                                                                                          ******************************
……ห่วงใยกัน กนกนุช หมีทอง สมาชิกขมรมคนรักสุขภาพเขาทองและชมรมคนรักหนองปลิง ดูแลสุขภาพ พี่ตื๋ม จินตนา สุวรรณศรี. อดีตครู เทศบาลข้าราชการบำนาญ ทีป่วยเป็นโรคความดันสูง. 220/120
โดยการนำสารอาหารเกรดยาจากประเทศสหรัฐอเมริกามาดูแล จนความดันเป็นปกติ 122/76 สร้างความประทับและดีใจทั้งสองฝ่าย…..
                                                                                                             ******************************
ความเดือดร้อนของชาวบ้าน เป็นหน้าที่ของสื่อมวลชน นำเสนอสู่สาธารณชน ให้หน่วยงานรับผิดชอบเร่งแก้ไขด่วน ทีมข่าวยุคใหม่ จึงขันอาสาลงทุกพื้นที่ เพื่อติดตามทำข่าวอย่างใกล้ชิดนำเสนออย่างรวดเร็ว
นายกิตติคุณ มั่นคงดี นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อออนไลน์ ฯ
                                                                                                                             ***************************
                                                                                                                          ******************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์. พบชาวบ้านดูการสูบน้ำแม่น้ำน่านทำการเกษตร พร้อมปรึกษาแนวทาง เพื่อขอเข้าร่วมโครงการกับกรมพลังงาน ในการขอรับเครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ลดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง

*******************************

                     ท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์

****************************

******************************

ธนิศา   (พัช)   – ครูเฉลิม      กระแซะ

 

Related posts