#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564 คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2564 คุณศิวณัฐ รัชตดำรงรัตน์ ผู้อุปการะคุณคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่IMG_7738

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts