#คณาจารย์​จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

ดร.สิรินันท์ ศรีวีระสกุล ผู้อำนวยการ พร้อมคณาจารย์​จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ ศ.( เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. วาระที่ 2 ( พศ.2564-2568 ) และได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากกองทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts