#รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล

12 กุมภาพันธ์ 2564 นายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายแหล่งน้ำ 3 ตำบล (ยางตาล ย่านมัทรี กลางแดด) ซึ่งได้นำหลักการอ่างพวง เพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่แก้มลิง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ปัจจุบันโครงกการดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% หากดำเนินการแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถเพิ่มน้ำต้นทุนประมาณ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร

พร้อมกันนี้รองอธิบดีฯ ได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบโครงข่ายแหล่งน้ำหนองสามลำคลองเชื่อมต่อคลองจระเข้เผือกเชื่อมต่อหนองบางไทรฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 1 2 5 และ 6 ตำบลพิกุล อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยป้องกันน้ำท่วม และแก้ปัญหาภัยแล้ง เพิ่มน้ำต้นทุนในพื้นที่กว่า 2.1 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้มีการกำชับให้ทั้งสองโครงการมีบ่อเติมน้ำใต้ดิน ตามนโยบายนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Related posts