“รอบทิศ สี่แคว”

นายก อบจ.นครสวรรค์ สำรวจภัยแล้งอ.เมือง แล้งหนัก ที่ ต.หนองปลิง แล้งติดต่อกันมานาน 3-4 ปี ไม่มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ทำการเกษตรไม่ได้ มีบ่อแต่แห้งหมด ส่งน้ำแก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมลอกคลอง ทำบ่อขนมครก เตรียมทำอ่าง

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะรองนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. และเลขานายก อบจ. เข้าพื้นที่บ้านเขารัง หมู่ 4 ตำบลหนองปลิง โดยมีนายสุพจน์ สังข์เงิน สมาชิกสภา อบจ.เขต 8 อำเภอเมืองนครสวรรค์ พร้อมชาวบ้านให้การต้อนรับและอธิบายถึงปัญหาที่ชาวบ้านเขารังกำลังประสบอยู่ คือปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง ที่ชาวบ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค มาเป็นเวลา 3-4 ปีติดต่อกัน ไม่สามารถทำการเกษตรได้ ไม่มีน้ำประปา น้ำในบ่อที่กักเก็บไว้ก็เหือดแห้งไม่สามารถใช้ได้ตลอดปี

พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทะพิงค์ ได้มอบหมายสั่งการให้ นางทัศวลี ผึ้งสีใส หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย อบจ.นครสวรรค์ จัดนำรถน้ำมาส่งให้ โดยส่งใส่ในถังที่กักเก็บ สูบขึ้นถังส่ง เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้ใช้เป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้น โดยกลุ่มชาวบ้านได้ร้องขอให้ทาง อบจ.นครสวรรค์ ช่วยแก้ปัญหาให้เป็นการถาวร ให้สามารถมีน้ำใช้เป็นประจำ ส่วนน้ำที่จะใช้ทำการเกษตรก็ขอให้ช่วยแก้ไขให้ในภายหลัง

****************************

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ (New Normal) “ตรุษจีนปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19”

. ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการตรวจเยี่ยมมาตรการ “ตรุษจีนปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวต้อนรับ โดยมี นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันควบคุมโรค เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าแม็คโคร-สาขานครสวรรค์

******************************

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ณ วัดอินทาราม อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

โดยมีนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาด .ดร ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์,หัวหน้าส่วนราชการ ตักบาตร ฟังธรรม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ร่วมกับชาวบ้านและนักเรียน เนื่องในวันธรรมสวนะ ตามโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมบ้าน วัด โรงเรียนในวันธรรมสวนะ (วันพระ) จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

*******************************

“จิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

 ประชาชนจิตอาสา พร้อมด้วย นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์ นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครนครสวรรค์ และ พนักงานเทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ เก็บกวาดขยะ ริมถนน และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออกบริเวณชุมชนชอนตะวัน

*****************************

ฤดูแล้ง ลมแรง ช่วยกันระมัดระวัง เพลิงไหม้ ในช่วงเทศกาลตรุษจีน ด้วยความห่วงใยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

*****************************

นักการเมืองท้องถิ่น ยุคใหม่ ทันเหตุการณ์ ความเดือดร้อนของชาวบ้าน เป็นหน้าที่อันยิ่งใหญ่ “สจ.หมู” ไม่นิ่งเฉย ขยันขันแข็งลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นำทุกเรื่องที่ประชาชนเดือดร้อน  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขด่วน

นายวสันต์ เสียงเรืองแสง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอเมือง

************************

เร็ว เนี๊ยบ เฉียบคม สมเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่ ไฟกระพริบ “สจ.หนุ่ย” ขวัญใจชาวบ้าน ทุกงานไม่เคยขาด เพื่อน สจ.นครสวรรคไว้ใจ ให้นั่งแท่นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ โชว์ลีลาเด็ด คุมการประชุมสภาอย่างเฉียบขาด สมกับเป็นผู้นำองค์การท้องถิ่น ครับผม

นายณรงค์ พนมวัน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

****************************

สมาน สุขสุ่ม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนนครสวรรค์พร้อมคณะรองหัวหน้ากลุ่มฯและคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

ทำพิธีไหว้เจ้าตามประเพณีตรุษจีน ประจำปี 2564 เพื่อความเป็นศิริมงคลและความเจริญก้าวหน้าสืบไป…

*************************

ยนิวัฒว์ โทรวัฒนา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้นางกาญจนหงสยาภรณ์ ผู้พิพากษาสมทบและคณะ เป็นตัวแทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี เข้าพบดร.ปัญญา หาแก้วผอ.สพม.เขต42, นายรัตนชัย ศรีโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา, นายชูกิต สัมมาพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อสร้างวิทยา, นายถวัลย์ วงษ์สารุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนการุ้งวิทยาคม,นายสมบุญ ทิพรังศรี ผู้จัดกาiโรงเรียนธรรมานุวัตรวิทยา และนางสงวนทรัพย์ ทิพรังศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมานุวัตรวิทยา เพื่อเตรียมความพร้อมการร่วมลงนาม (MOU)

โครงการ“การประสานความร่วมมือกลุ่มเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็ก เยาวชนและครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี” (ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา และโรงเรียนธรรมานุวัตรวิทยาจังหวัดอุทัยธานี

*******************************

ยินดีด้วย บุญชู. นิ่มวิศิษย์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรีมอบวัตถุมงคลยินดีกับมนธิชา. วงวิภาค.

ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยะศึกษา) อ.บรรพตพิสัย วันก่อน

***************************

********************************

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ดูฝายแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้าน มีน้ำกิน น้ำใช้ และทำการเกษตร

***********************

นายก อบจ. นครสวรรค์ประชุมเจ้าหน้าที่กองกิจการพาณิชย์ ที่บึงบอระเพ็ด กำชับเรื่อง การแต่งกาย การเจรจา การต้อนรับ การบริการ ต้องสุภาพ เรียบร้อย สถานที่ต้องสะอาด เป็นระเบียบ

 

***********************************

 

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. นครสวรรค์ สำรวจภัยแล้ง เขตอ.เมือง แล้งหนักที่ ต.หนองปลิง แล้งติดต่อกันมานาน 3-4 ปี ไม่มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ทำการเกษตรไม่ได้ มีบ่อแต่แห้งหมด ส่งน้ำแก้ปัญหาเบื้องต้น เตรียมลอกคลอง ทำบ่อขนมครก เตรียมทำอ่าง

***************************

ธนิศา   (พัช)    – ครูเฉลิม      กระแซะ

Related posts