“รอบทิศ สี่แคว”

พ่อเมืองสี่แคว เชิญชวนพี่น้องประชาชนฉลองเทศกาลตรุษจีน แบบ New Normal ร่วมแรงร่วมใจ ป้องกันโควิด-19 รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

******************************

รองผู้ว่าฯ หญิงเก่งคนขยัน ลงพื้นที่ทุกท้องถิ่น ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทยอย่างแข็งขัน เพื่อความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนทุกพื้นที่

ดร.ชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

****************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่สำรวจฝายเก้าเลี้ยว – ชุมแสง แก้ปัญหาเรื่องน้ำ

พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำคณะรองนายก อบจ.และที่ปรึกษานายก เข้าไปพื้นที่ตำบลหนองเต่า อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์เพื่อตรวจดูสภาพฝายน้ำล้นชื่อฝายตาดำ ซึ่งกั้นคลองสาย 5 R

โดยฝายนี้มีระดับความสูงมากเกินและไม่มีประตูน้ำ ทำให้น้ำจากอำเภอเก้าเลี้ยวไม่สามารถไหลไปถึงตำบลบางเคียน อำเภอชุมแสงได้ เร่งประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการหาทางช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน ให้ชาวบ้านเกษตรการมีน้ำอุปโภค บริโภค และทำการเกษตรอย่างพอเพียง

******************************

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมมาตรการ “ตรุษจีนปลอดภัย ห่างไกลโควิด 19” เทศบาลนครนครสวรรค์

โดยมี นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี ปลัดเทศบาลนคร​นครสวรรค์นางวรรณ พวงสมบัติ รองปลัด​เทศบาลนคร​นครสวรรค์ ​นายกฤษณะ ไกยสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม และงานป้องกันควบคุมโรค เทศบาลนครนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๓ นครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ ในพิธี เปิดการรณรงค์มาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

******************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่กองกิจการพาณิชย์ ที่บึงบอระเพ็ด กำชับเรื่อง การแต่งกาย การเจรจา การต้อนรับ การบริการ ต้องสุภาพ เรียบร้อย สถานที่ต้องสะอาด เป็นระเบียบ

เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 11 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุม บึงบอระเพ็ด  พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ. นครสวรรค์ พร้อมด้วยคณะรองนายก อบจ. ที่ปรึกษา นายก อบจ.และเลขา นายก อบจ. เดินทางไปประชุมคณะเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง สังกัดกองกิจการพาณิชย์ อบจ.นครสวรรค์ โดยมีจ่าเอกนันทวุฒิ ป้องขันธ์ ผู้อำนวยการกองกิจการพาณิชย์ นำคณะเจ้าหน้าที่และลูกจ้างเข้าร่วมประชุมจำนวน 72 คน

ในการประชุมพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวถึงการให้บริการที่บึงบอระเพ็ด เนื่องจากบึงบอระเพ็ดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ จึงต้องมีการปรับปรุง พัฒนาในสิ่งต่างๆ ที่เป็นการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ต้องแต่งกายสุภาพ เรียบร้อย กิริยาวาจาสุภาพ สถานที่จะต้องสะอาด เอี่ยม เป็นระเบียบ น่ามอง ดูสบายตา นักท่องเที่ยวมาแล้วต้องประท้บใจ

***************************

“เลขาทองหญิงแกร่ง “คนกล้าทำงานไม่แพ้ผู้ชายอกสามศอก ขยันขันแข็ง  มุ่งมั่นลงทุกท้องถิ่น นำความเดือดร้อนของชาวบ้าน โดยเฉพาะปัญหาเรื่องชาวบ้านขาดน้ำ ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นางสาวพิมพ์ปวีณ์ นิลสุพรรณ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

********************************

ขานรับนโยบายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อย่างเร่งด่วน การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้าน ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนลงทุกพื้นที่ ปฏิบัติการอย่างทันที ให้พี่น้องประชาชน เกษตรกร มีน้ำกิน น้ำใช้ ทำการเกษตร อย่างพอเพียง

นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

****************************************

“สจ.ขวัญใจชาวบ้าน” เล็กดี รสโต ประสบการณ์ทำงานคุณภาพคับแก้ว มองความเดือดร้อนของชาวบ้าน เป็นภาระอันยิ่งใหญ่ต้องรีบแก้ไข โดยเฉพาะลาดยาวถิ่นบ้านเกิด ประสบปัญหาเรื่องน้ำแล้งซ้ำซากทุกปี หน้าฝนน้ำก็ท่วมอย่างแสนสาหัส รวบรวมข้อมูลที่ผ่านมา นำเสนอท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ (คนใหม่) เร่งแก้ใขแล้ว ชาวประชาสบายใจได้

นางสาวชุติมา เสรืรัฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เขตอำเภอลาดยาว (รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ คนที่ 1)

*****************************

….ตรุษจีนปี2564 นี้ ทรรศนันท์ รัตนเสถียร ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

พร้อมชมรมคนรักเสียงเพลงหิมพานต์ร่วมฉลองวันขึ้นปีใหม่แบบจีนประเพณีตรุษจีน ณห้องร้องเพลงหิมพานต์บ้านเสธ..

***************************

สอบคัดเลือกผ่านได้เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ เด็กหญิงตีรณาไทยยานันท์ นักเรียนชั้นป.5 จะเข้าแข่งขันรายการยอดปัญญาวิชาการอนุบาลประจำจังหวัดภาคเหนือครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 นี้

ทำเอาคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวปลื้มใจยิ่งนัก ขอให้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้นะครับ……

********************************

แจ้งข่าวมาจาก ผอ.สมชายสมรภูมิ ว่าชมรมคนรักหนองปลิงร่วมกับกรมทหารราบที่ 4 จะไปพัฒนาและทำความสะอาดวันสุบรรณาราม

ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์. 2564 ขอเลื่อนไปเป็นวันที่17 กุมภาพันธ์2564 จึงแจ้งมาให้สมาชิกชมรมฯผู้เกี่ยวข้องทราบโดยทั่วกัน..

*****************************

******************************

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมลูกจ้างกองช่าง ขอให้ตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน ทุกคนเปรียบเสมือนนักรบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพร้อมสนับสนุนส่งเสริม

************************************

เที่ยวเมืองสี่แคว แห่มังกร พักผ่อนบึงบอระเพ็ด ปลารสเด็ดปากน้ำโพ

**********************************

*****************************************

ธนิศา   (พัช)   –  ครูเฉลิม     กระแซะ

Related posts