#นายก อบจ.นครสวรรค์ ทำพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกล ประจำ 6 ศูนย์ ออกไปปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ตามโครงการสนับสนุนเครื่องจักรแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์

เวลา 09.30 น.วันที่ 10 กุมภาพันธ์นี้ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานประกอบพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกล เพื่อออกไปปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือภัยแล้งตามโครงการสนับสนุนเครื่องจักรแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีนายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และได้รับเกียรติจากนางสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พล.ต.ต.ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผบก.ภ.จว.นครสวรรค์ นายยุทธนา ชมวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำที่ 3 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้นำท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ ณ ศูนย์เครื่องมือกล(เขาเขียว)องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

สืบเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาพอากาศปี 2564 ว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่ประมาณเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลรับผิดชอบความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนและเป็นองค์กรที่มีความพร้อมในด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน จึงได้จัดพิธีปล่อยขบวนเครื่องจักรกลออกไปปฏิบัติงาน

เครื่องมือกลที่ปล่อยในวันนี้จะไปประจำที่ศูนย์ 6 ศูนย์ ตามอำเภอต่างๆ ได้แก่ อบต.สายลำโพง อ.ลำเภอท่าตะโก, อบต.ห้วยน้ำหอม อำเภอลาดยาว, อบต.ตากฟ้า อำเภอตากฟ้า, อบต.หนองตางู อำเภอบรรพตพิสัย, ส่วนอำเภอพยุหะคีรี อำเภอเมืองและอำเภอโกรกพระ ใช้ที่ศูนย์เครื่องมือกล อำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือภัยแล้ง ตามโครงการสนับสนุนเครื่องจักรแก้ปัญหาภัยแล้งจังหวัดนครสวรรค์ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมขององค์กรที่พร้อมจะช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายของพลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งการปล่อยขบวนในครั้งนี้ได้มีเครื่องจักรที่ร่วมในขบวนเตรียมไว้สำหรับออกปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนประกอบด้วย รถแบคโฮบูมยาว จำนวน 4 คัน รถแบคโฮบูมสั้น จำนวน 16 คัน รถเกรดเดอร์ จำนวน 3 คัน รถสิบล้อ จำนวน 5 คัน รถลาดยางจำนวน 2 ชุด รถบรรทุกน้ำ จำนวน 5 คัน รถเครนพร้อมเครื่องสูบน้ำจำนวน 1 คัน รถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 2 คันและรถหกล้อใช้ในงานขุดเจาะบ่อบาดาลจำนวน 1 คัน โดยจะไปประจำจุดต่างๆของอำเภอในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้ง
////

Related posts