#“จ่าวิรัช”ร้อยตำรวจตรี วิรัช โตอิ้ม ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักพร้อมทีมบริหาร ได้เบอร์ 1


เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ที่เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก อ.พยุหะคีรี จ. นครสวรรค์ เปิดให้มีการรับสมัครผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก ในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

ในวันนี้ มีผู้มาสมัคร นายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก จำนวน 1 คนได้แก่ ร้อยตำรวจตรี วิรัช โตอิ้ม ลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหักพร้อมทีมบริหาร ได้เบอร์ 1
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯและนายกเทศมนตรีตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก กำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.
////

Related posts