#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ กราบนมัสการขอพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564

พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร โปรดเมตตาให้ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ )นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะ กราบนมัสการขอพรในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts