#นายก อบจ.ทำความเข้าใจกับข้าราชการ อบจ.เรื่องแนวการทำงาน วิธีการทำงาน เน้นประหยัดงบประมาณ รักองค์กร ร่วมกันคิดและแก้ไขปัญหา

เมื่อเวลา 9:30 น วันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ ที่ห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดนครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมคณะรองนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ.และเลขานายกอบจ. จัดประชุมข้าราชการทุกหน่วยในสังกัด อบจ.นครสวรรค์ จำนวน 160 คนและข้าราชการครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(จิรประวัติ)อีก 43 คน

โดยในการประชุมเป็นการทำความเข้าใจในเรื่องของนโยบายการทำงาน โดยขอให้ข้าราชการช่วยกันใช้งบประมาณอย่างประหยัด เพื่อให้เกิดประโยชน์และใช้งบประมาณในการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามความต้องการของประชาชน ขอให้ทุกคนปรับตัวเพื่อร่วมมือกันทำงานเพื่อประชาชน เพราะนายก อบจ.และคณะสมาชิกสภา อบจ.ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน ให้มาดูแลแก้ไขปัญหาของประชาชน ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้ทันท่วงทีให้ทันเหตุการณ์

ในปัจจุบันนี้ โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วขอให้ทุกคนคิดเร็ว ทำเร็ว โดยต้องรู้ว่าประชาชนรู้สึกอย่างไร ต้องการอะไร โดยในการทำงานด้วยการคิดเร็วทำเร็วได้นั้น เราจะต้องมีศูนย์ข้อมูลหรือ CCOC (Command and Control Operation Center) เพื่อรวบรวมแผนงาน สภาพปัญหาและแนววิธีการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา เมื่อเกิดปัญหาขึ้นเรากลับมาย้อนดูในศูนย์ข้อมูล จะพบว่าเราเคยมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรที่ถูกต้อง และควรจะปรับพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร

ในการดำเนินการทุกอย่างขอให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยที่ห้อง CCOC จะมีการประชุมทุกหน่วยงานเพื่อร่วมกันปรึกษา แก้ไขปัญหา เราก็จะทราบว่าหน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพหลัก หน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพร่วมหรือเจ้าภาพรอง ทั้งนี้ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลางของปัญหา ประชาชนเป็นศูนย์กลางของความต้องการและประชาชนจะเป็นผู้รับผลประโยชน์จากการทำงานของ อบจ.

ในด้านการบริหารงบประมาณ ทาง อบจ มีสมาชิก อบจ.ทั้งสิ้น 36 เขต จะมีการจัดสรรงบประมาณให้ทุกเขตอย่างเท่าเทียมกันและขอให้ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า ให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนอีก ส่วนหนึ่งขอให้ทุกคนคิดว่าสำนักงานหรือหน่วยงานเป็นเหมือนบ้านหลังที่สอง เราต้องช่วยกันรักษา ช่วยกันดูแลทำความสะอาด ช่วยกันเก็บช่วยกันกวาด ขอฝากทุกคนให้ช่วยกันประหยัดการใช้งบประมาณในสำนักงาน จะได้มีงบประมาณเหลือเพื่อไปทำประโยชน์ให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น

ที่มาประชุมวันนี้เพราะอยากสร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน โดยจะเป็นทำงานอย่างเข้มข้น แต่ไม่เครียด ขอให้ทุกคนช่วยปรับพัฒนาตนเอง ทั้งทางความคิดและแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกัน จะได้ร่วมงานกันเป็นอย่างดี

สุดท้ายก่อนเลิกประชุม นายก อบจ.ได้แนะนำคณะรองนายก อบจ. ที่ปรึกษานายก อบจ. และคณะเลขานายก อบจ.ก่อนจะเลิกประชุมเวลา 10:30
////

Related posts