#แถลงข่าวเปิดตัวกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่นำโดย)เฮียน้อย)นาย ชาตรี เชื้อมโนชาญ พร้อมชูนโยบายเพื่อแก้ปัญหาให้กับเมืองเชียงใหม่ได้อย่างตรงจุด

 

เมื่อวันที่ 7 กพ.64 ทางกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่เปิดตัวว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่พร้อมว่าที่ สท.ทั้ง4แขวง พร้อมบอกได้มีการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งในครั้งนี้มากกว่า 3 ปี โดยมีการลงพื้นที่ในชุมชนอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บข้อมูลในเชิงปัญหาในระดับชุมชนและแนวทางการพัฒนาเมืองอย่างเป็นระดับ ทำให้ทางทีมมีความพร้อมอย่างมากในการเข้ามาแก้ไขปัญหาของเมืองเชียงใหม่ทั้งในระยะเร่งด่วนและในระยะยาว
เศรษฐกิจเรื่องแรกทำทันที พลิกฟื้น สานต่อ เศรษฐกิจที่ดีา

การพัฒนาเมืองเชียงใหม่ของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่นั้นจะมุ่งเน้นการสร้างสรรค์เมืองเชียงใหม่ให้พร้อมในทุกมิติทั้งทางด้านการศึกษา สภาพแวดล้อมและเศรษฐกิจ ให้พร้อมสำหรับการก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ และพร้อมส่งต่อให้กับคนรุ่นต่อไป
กลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่ มีการคัดเลือกผู้สมัครสมาชิกผ่านอุดมการณ์และความต้องการในการเข้ามาทำงานพัฒนาเมืองเชียงใหม่ ทางกลุ่มไม่ได้จำกัดเพศ ศาสนา และอายุ เพียงแค่มีใจรักการพัฒนาเพื่อบ้านเมือง คลุกคลีอยู่กับประชาชนในพื้นที่และทราบปัญหาและความต้องการเป็นอย่างดี
การออกแบบนโยบายของกลุ่มเพื่อไทยนครเชียงใหม่มีการลงพื้นที่ในชุมชนและมีการพบปะพูดคุยกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นประชาชน กลุ่มธุรกิจ เยาวชนต่างๆ เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข
นโยบายด้านเศรษฐกิจที่สำคัญหลังโควิด-19 คือ การฟื้นฟูกิจการทั้งหมดทันที และนโยบายอื่นๆอีกมากมาย
มนู พุทธิมูล

Related posts