#ผู้บังคับการกองกองบิน41พร้อมคณะจัดกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 จัดกิจกรรมมอบผ้าห่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

โดยมีนายดิเรก จิรชวาลวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แฝก ให้การต้อนรับ ณ วัดแม่แฝกหลวง ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้มอบผ้าห่มเครื่องกันหนาว จำนวน 300 ผืนให้กับผู้นำชุมชน ประชาชนโดยรอบในพื้นที่บ้านแม่แฝก และเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่แฝก รวมถึงได้ทำการมอบอุปกรณ์กีฬา และมอบทุนการศึกษา จำนวน 4ทุนให้แก่นักเรียนที่มีผลการศึกษาดีเด่น
นอกจากนี้ ผู้บังคับการกองบิน 41 ได้มอบผ้าห่ม และเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนบ้านแม่แฝก ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทุพพลภาพ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการทุพพลภาพอีกด้วย
มนู พุทธิมูล

Related posts