#สพฐ. ประชุมสัญจรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ใน 18 เขตตรวจราชการ

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานเปิดการ ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนโดยยึดพื้นที่เป็นฐาน ใน 18 เขตตรวจราชการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ. 2564 โดยมีประเด็นที่สำคัญในการสร้างความเข้าใจทิศทางเดียวกัน ได้แก่ การเร่งผลักดันการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมมือง และโรงเรียนที่มีความสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ (ทั้ง Stand Alone และโรงเรียนขนาดกลาง) ที่มิได้เป็นการยุบโรงเรียนแต่เป็นการสร้างระบบนิเวศน์ทางการศึกษาสามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันกับโรงเรียนใกล้เคียง และมาตรการที่ใช้ในการเปิดภาคเรียนใหม่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. เช่น ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ. นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการบริหารฯ และผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ทั้ง 18 เขตตรวจราชการ ตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน และตัวแทนครู ระหว่างวันที่ 5-7 ก.พ.64 โดย สพฐ. ได้ให้เกียรติมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดเชียงราย

นำโดย ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ในฐานะกรรมการบริหารฯและผู้ตรวจราชการกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 16 (เชียงราย พะเยา น่าน แพร่) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้ง ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ภายหลังจากได้มอบนโยบาย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ดร.อนันต์ พันนึกผอ.สพร. และดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 ลงพื้นที่โรงเรียนอนุบาลห้วยสัก 1 ต.ห้วยสัก อ.เมืองในโรงเรียนสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 และ ร.ร.บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ต.แม่คำ อ.แม่จันโรงเรียนนำร่อง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในขับเคลื่อน รูปแบบ (Model) การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาในการลดความเหลื่อมล้ำ และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา มีการบูรณาการด้านการศึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถบริหารในทุกด้านของการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

ข่าว # จันทร์ฉาย สมศักดิ์ศรี
ภาพ # ปืนทอง ชีพสุกใส ปชส.สพป.เชียงราย เขต 1

 

Related posts